SAVRY – Riskbedömning av unga

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i SAVRY – Structured Assessment of Violence Risk in Youth. SAVRY är ett beslutsstöd i utredningar gällande risker och behov hos ungdomar med känt antisocialt beteende.

Checklistan täcker in potentiella problemområden, brotts- och familjerelaterade, individuella och sociala, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende. En korrekt genomförd skattning med SAVRY innebär en strukturerad bedömning av ungas risk för återfall i våldsbrott eller andra former av allvarlig kriminalitet och kan utgöra ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att förhindra detta. SAVRY kan användas av tillräckligt utbildad personal anställda inom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, HVB-hem och andra institutioner. Målgruppen för utbildningarna är socionomer, psykologer och andra professionella inom ungdomsvården.

Kurser
SAVRY

Hemsida SAVRY

Välkommen att höra av dig med frågor!
Kursadministratör: Katarzyna Kumanowska, katarzyna.kumanowska@ki.se


Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman på anja.sedman@ki.se för att få Nyhetsbrevet.