EARL och SAVRY – fortbildning om riskbedömning av antisocialt beteende hos barn och unga

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar utbildningar i EARL – Early Assessment Risk List och SAVRY – Structured Assessment of Violence Risk in Youth. EARL och SAVRY är strukturerade beslutsstöd för bedömning av risker och behov hos barn 6-12 år respektive unga personer 12-18 år med känt antisocialt beteende.

Beslutsstöden täcker in riskfaktorer; individuella, sociala och familjerelaterade, som forskning visat är av betydelse för utveckling av våldsamt eller annat allvarligt kriminellt beteende.

En korrekt genomförd skattning med EARL eller SAVRY innebär en strukturerad bedömning av barn/ungas risk för fortsatt antisocial problematik, våldsbrott och annan allvarlig kriminalitet. Bedömningen ska utgöra ett stöd i planeringen av behandling och andra insatser för att minska risken.

Kursen vänder sig till socionomer, psykologer och andra professionella som arbetar med utredning, bedömning och uppföljning av insatser avseende barn och unga med normbrytande och utagerande beteende, exempelvis, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och HVB.

Kursutbud

Länkar till respektive kurs som har en öppen anmälan hittar du i kurskatalogen. 

  • SAVRY - Digital
  • SAVRY - Fysisk
  • EARL - Digitalt
  • EARL - Fysiskt

EARL/SAVRY nätverket

 

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.