Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm driver och medverkar i klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning med målet att utveckla, utvärdera och implementera effektiva metoder för att förebygga och behandla beroende och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar.

Beroendecentrum Stockholm har en lång och stark tradition av forskning och huserar idag ett flertal forskargrupper kopplade till Centrum för psykiatriforskning. 

Forskning bedrivs även vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Martin Kåberg forskar framför allt kring personer som injicerar droger med fokus på hiv och hepatiter, narkotikarelaterad dödlighet, skademinimerande insatser, samt våld i nära relationer. Sven Andreasson forskar kring konsumtion, prevention och behandling av alkoholproblem, nära knutet till Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa.

Vi undervisar också cirka 300 läkarstudenter per år med både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.