Fortbildning för specialistläkare i Region Stockholm

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar kurser för specialistläkare i Stockholmsregionen. Kurserna utgår från det internationella konceptet “Kontinuerlig Professionell Fortbildning” (CPD) vilket syftar på den vidareutbildning och kompetensutveckling som en läkare förväntas behöva för att fördjupa sina kunskaper och applicera dessa i den kliniska vardagen.

Ett mål med fortbildningen för specialistläkare är att det i förlängningen kan bidra till att avgöra vårdens kvalitet och säkerhet. Kurserna täcker därför in breda områden inom psykiatri och inkluderar diskussioner om patientfall, medicinska frågor och nya behandlingsmetoder.

En viktig målsättning är att skapa en god och stimulerande lärandemiljö med tid för kollegial dialog, eftertanke och kunskapsöverföring. Kurserna utformas av en arbetsgrupp bestående av överläkare och studierektorer vid olika psykiatriska verksamheter inom VO Psykiatri.

Målgrupp

Kurserna är kostnadsfria för anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för läkare inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser läkare inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

I mån av plats kan övriga sökanden som inte tillhör någon av medarbetargrupperna enligt ovan beredas plats på kursen mot en kursavgift. Kontakta utbildningsadministratören för frågor kring enskilda kurser.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal från Psykiatrin har förtur gentemot personal från Primärvården

Kursutbud

Kurser som är öppna för anmälan, eller där anmälan öppnar inom kort, är länkade direkt till kurskatalogen. 

Aktuellt:

Konsultationspsykiatri i somatiken

Våld i vården

Kommande:

 • Könsdysfori, 2023-05-02
 • Lifespan - tema bipolär sjukdom och terapiresistent depression, HT 2023

Ett urval av tidigare kurser:

 • Avancerad depressionsbehandling inom vuxenpsykiatrin
 • När man inte längre kan sköta sig och sitt – familjejuridik
 • Krisintervention vid psykos
 • Life span - Den komplexa patienten
 • Life span - Den komplexa patienten. Tema Beroende
 • Life Span - Den komplexa patienten. Tema neuropsykiatri
 • Utmaningar i transkulturell psykiatri: forskning och kliniska perspektiv
 • Våld i vården - Ett ansvar för hälso- och sjukvården
 • Våld i vården - Offer och förövare

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.