Arkivering av forskning

Att arkivera handlingar från forskningsprojekt på ett korrekt sätt är viktigt för att lagar och regler ska efterlevas och för att forskningsresultat ska kunna verifieras och användas över längre tidsperioder.

I Vägledning vid arkivering redovisas följande viktiga aspekter:

  • Vad innebär arkivering?
  • Allmänna handlingar
  • Bevaras eller gallras?
  • Att tänka på kring arkivering
  • Är projektet diariefört?
  • Arkivering SLSO som forskningshuvudman
  • Arkivering KI som forskningshuvudman

Forskningshuvudmannaskapet för studien avgör i vilket arkiv som en forskningsstudie arkiveras och vilken dokumenthanteringsplan som ska följas. I dokumenthanteringsplanen beskrivs arkivering. Där finns även en checklista för hantering av forskningshandlingar.  

Vid studier där SLSO är forskningshuvudman använd denna  dokumenthanteringsplan. Kontakta din FoU-koordinator eller cpfsupport@cns.ki.se om du inte har tillgång till SLSOs Insidan.

Vid studier där KI är forskningshuvudman använd denna dokumenthanteringsplan.

Om Folkhälsomyndigheten är forskningshuvudman ska studien arkiveras enligt Folkhälsomyndigheten plan. Kontakta registrator@folkhalsomyndigheten.se för information.

 

Har du frågor om arkivering?

Du kan också kontakta FoU-koordinatorn på din klinik, kontaktuppgifter finns här. Vid övriga frågor om forskningsadministration kan du också maila cpfsupport@cns.ki.se