Doktorand

Doktorander vid CPF har möjlighet att träffas regelbundet i forskargruppsmöten, seminarier och Journal Clubs. Journal Club-möten är poänggivande till studieplanen. Under dessa möten presenteras alltid något som kan vara till nytta för doktorander.

Forskningsstöd för doktorandmånader

Arbetsgivaren ersätts för kostnaden för en månadslön (högst 42 000 kr/månad) plus sociala avgifter. Vid högre lönebelopp måste sökanden själv förankra kompletterande finansiering med sin verksamhetschef. Medel kan sökas för en månad.

För behörighet att söka gäller att den sökande ska:

  • ha en anställning inom Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Doktorander med annan anställning kan komma ifråga om projektet bedöms ha nytta för den psykiatriska vården i Stockholms län.
  • gör en avhandling med inriktning mot doktorsexamen inom ett psykiatriskt forskningsområde, inklusive vårdvetenskap.
  • har genomfört eller har planer på att slutföra halvtidsseminarium under året (2021)

Ansökan görs genom att fylla i ett formulär (klicka på länken så laddas filen ned automatiskt) som sedan ska skrivas ut och signeras av både sökande samt huvudhandledare innan den skickas per post till följande adress: 

Hanna Eriksson, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm.

Ansökningstiden är stängd för i år, nästa ansökningsperiod öppnas i maj 2022.

 

Forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri

Centrum för psykiatriforskning ger i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri. Mer information finns här.

 

Journal Clubs

För att Journal Clubs ska vara poänggivande behöver vissa villkor vara uppfyllda. Kommande Journal Clubs hittar du i kalendern.

Individuell studieplan (ISP)-seminariernas funktion

  • En expertrådgivande panel som är tillgänglig för studenter
  • Tidiga och värdefulla kommentarer och synpunkter för studenten innan projektstart
  • Möjlighet till eventuella ändringar/revideringar innan projektstart. Revideringar av studieplanen kan genomföras och laddas upp före ISP-mötet.
  • Skapar möjlighet att "välkomnas" till CPF-sektionen genom interaktion med andra doktorander och forskare

Kontakta karolina.sorman@ki.se för mer information om ISP-seminarium.