Utlysning av ekonomiskt forskningsstöd till doktorander

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för doktorandmånader för 2021.

Arbetsgivaren ersätts för kostnaden för en månadslön (högst 42 000 kr/månad) plus sociala avgifter. Vid högre lönebelopp måste sökanden själv förankra kompletterande finansiering med sin verksamhetschef. Medel kan sökas för en månad.

För behörighet att söka behöver den sökande:

  • Ha en anställning inom Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Doktorander med annan anställning kan komma ifråga om projektet bedöms ha nytta för den psykiatriska vården i Stockholms län.
  • Gör en avhandling med inriktning mot doktorsexamen inom ett psykiatriskt forskningsområde, inklusive vårdvetenskap.
  • Har genomfört eller planerar att ha halvtidsseminarium under året (2020)

Ansökan

Ansökan görs genom att fylla i formuläret. Formuläret ska sedan skrivas ut och signeras av både sökande samt huvudhandledare innan den skickas per post.

Ansökan ska skickas till Hanna Eriksson Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm senast 31 augusti 2020

Ytterligare upplysningar lämnas av

Verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström (nitya.jayaram@ki.se)