Doktorand

Doktorander vid CPF har möjlighet att träffas regelbundet i forskargruppsmöten, seminarier och Journal Clubs. Journal Club-möten är poänggivande till studieplanen. Under dessa möten presenteras alltid något som kan vara till nytta för doktorander.

Forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri

Centrum för psykiatriforskning ger i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri. Mer information finns här.

Journal Clubs

För att Journal Clubs ska vara poänggivande behöver vissa villkor vara uppfyllda. Kommande Journal Clubs hittar du i kalendern.

Individuell studieplan (ISP)-seminariernas funktion

  • En expertrådgivande panel som är tillgänglig för studenter
  • Tidiga och värdefulla kommentarer och synpunkter för studenten innan projektstart
  • Möjlighet till eventuella ändringar/revideringar innan projektstart. Revideringar av studieplanen kan genomföras och laddas upp före ISP-mötet.
  • Skapar möjlighet att "välkomnas" till CPF-sektionen genom interaktion med andra doktorander och forskare

Kontakta hanna.c.eriksson@regionstockholm.se för mer information om ISP-seminarium.