Utlysning av ekonomiskt forskningsstöd till doktorander

Centrum för psykiatriforskning utlyser ekonomiskt forskningsstöd för doktorandmånader för 2020.

Arbetsgivaren ersätts för kostnaden för en månadslön (högst 42 000 kr/månad) plus sociala avgifter. Vid högre lönebelopp måste sökanden själv förankra kompletterande finansiering med sin verksamhetschef. Medel kan sökas för en månad.

För behörighet att söka gäller att den sökande ska

  • ha en anställning inom Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet eller vårdenhet med annat huvudmannaskap som utför vård åt Stockholms läns landsting enligt vårdavtal och är belägen i Stockholms län. Doktorander med annan anställning kan komma ifråga om projektet bedöms ha nytta för den psykiatriska vården i Stockholms län.
  • gör en avhandling med inriktning mot doktorsexamen inom ett psykiatriskt forskningsområde, inklusive vårdvetenskap.
  • har genomfört eller har planer på att slutföra halvtidsseminarium under året (2019)

Ansökan

Fyll i formuläret som finns längst ned på sidan. Formuläret ska sedan skrivas ut och signeras av både sökande samt huvudhandledare innan den skickas per post.

Ansökan ska skickas till Sofia Sjögren, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm senast 31 maj 2019.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström (nitya.jayaram@ki.se)