Utbildning på STAD

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har som mål att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem i samhället. STAD:s förebyggande metoder bygger på grundstenarna samverkan, utbildning, förstärkt tillsyn och policyarbete. Här listar vi de utbildningar som STAD tillhandahåller klicka på respektive rubrik för mer information och anmälan.

Ansvarsfull alkoholservering

STAD-utbildningen i ansvarsfull alkoholservering riktar sig främst till serveringspersonal men även till krögare, vakter och övrig restaurangpersonal inom krog, restaurang och hotell. 2-dagarskursen innehåller grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering.

Syftet är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger på krogen. Utveckla en restaurangkultur som motverkar servering till underåriga och överservering.

Narkotika på krogen

STAD-utbildningen i narkotika på krogen ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskap om hur personal bör agera i olika situationer. För att få en narkotikafri krog behövs tydliga riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med Polisen och andra myndigheter. Krogar som är anslutna till nätverket Krogar mot Knark ska ha entrépersonal som genomgått denna utbildning.

Syftet är att minska våld och kriminalitet i Stockholms krogmiljö som är kopplat till narkotika. Krogpersonal ska känna sig trygga och motiverade att hantera gäster som misstänks vara narkotikapåverkade samt få en bättre arbetsmiljö genom minskad narkotikaförekomst.

Chefsutbildning - fokus alkohol och drogfrågor

STAD-utbildningen i alkohol- och drogpolicy ger chefer, drifts-och personalansvariga i restaurangbranschen praktisk information om hur man tar fram och vidmakthåller policys och skrivna riktlinjer. Föredragshållarna kommer från näringslivet, beroendevården, polisen och tillståndsenheten i Stockholm.

Syftet är att förebygga problem med alkohol och narkotikabruk hos personal.
Minska risken för att verksamheten skadas genom att ha kunskap och en handlingsplan när problem uppstår.

100 % ren hårdträning

En heldagsutbildning i antidopning för arbetsmetoden 100 % ren hårdträning. Materialet i utbildningen är framtaget av experter inom varje område kopplat till antidopningsarbete. Samverkansparter i framtagandet är Svensk antidoping, Riksidrottsförbundet-SISU, Polisen, kostrådgivare och dopningsexperter. Utbildningen riktar sig till ägare av gym, gympersonal, instruktörer, personliga tränare samt personal vid kommun, skolpersonal eller andra intresserade. Inga förkunskaper krävs.

Syftet är att förebygga och minska användningen av och tillgången till anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar och gym. Utbildad personal är ett absolut krav för att ett gym ska bli diplomerat i metoden 100 % ren hårdträning.

Inom ramen för 100% Ren hårdträning erbjuds även en antidopningsutbildning för Polisen. Huvudsyftet är att utbilda Polisen i metoden och att stärka dem i deras förebyggande arbete mot anabola androgena steroider. I många fall finns ett kunskapsglapp gällande dopning och dopningspreparat då poliser saknar det i sin grundutbildning. I arbetslivet kan det bli avgörande för hur prioriterad det förebyggande arbetet mot dopning blir i praktiken, och kopplingen mellan dopningspreparat och narkotikaklassade preparat kan lätt förbises. I utbildningen föreläser både en inom området erfaren polis och samordnare på STAD.

Utbildningen ger deltagarna ökad kompetens om hur tidiga tecken på bruk av anabola androgena steroider kan se ut. De får även kunskap om hur en insats mot ett gym kan planeras och genomföras då ett mål med utbildningen är att tillsynen på gym ska öka. En förutsättning för att kunna arbeta preventivt är att kommunikation och samarbete mellan polis och personal på diplomerade träningsanläggningar fungerar.