Forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri

Centrum för psykiatriforskning i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm ger en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri.

Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som Region Stockholm har avtal med. Syftet är att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, och ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom psykiatri.

Forskarutbildningsprogrammet omfattar 24 högskolepoäng under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. Under de 16 veckorna som kursblocken pågår finns det inte utrymme för parallell klinisk verksamhet. Forskarskolan ersätter kliniken för de veckor som kursdeltagaren är tjänstledig. Skriftligt intyg från klinikchef om tjänstledighet med lön under samtliga kursblock krävs för att vara behörig att söka forskarskolan.

Anmälan är stängd, läs mer om forskarskolan på ki.se

Nästa ansökningsomgång öppnar 15 december 2022 och stänger 10 mars 2023.