Forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri

Centrum för psykiatriforskning i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm ger en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri.

Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma inom Region Stockholm eller hos vårdleverantörer som Region Stockholm har avtal med. Syftet är att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, och ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom psykiatri.

Forskarutbildningsprogrammet omfattar 24 högskolepoäng under två år, uppdelat på fyra block om vardera fyra veckor. Under de 16 veckorna som kursblocken pågår finns det inte utrymme för parallell klinisk verksamhet. Forskarskolan ersätter kliniken för de veckor som kursdeltagaren är tjänstledig. Skriftligt intyg från klinikchef om tjänstledighet med lön under samtliga kursblock krävs för att vara behörig att söka forskarskolan.

Ansökan 2023 är stängd

 

Ansökan ska innehålla:

  • CV (max 2 sidor, på engelska)
  • Beskrivning av forskningsplanen (max 3 sidor, inkl. referenser) på engelska.
  • Motivering till ansökan (varför jag vill och behöver gå just denna utbildning), max 1 sida på engelska.
  • Signerat intyg från handledare som understryker sökandes lämplighet för och behov av utbildning genom forskarskolan.
  • Signerat intyg från klinikchef om att vederbörande kommer att beviljas tjänstledighet med lön för de aktuella kursperioderna.
  • Om det är relevant: Kompletterande beskrivning från tilltänkta handledare för sökande som ännu ej är registrerade doktorander vid antagningstillfället (notera dock att den sökande måste vara antagen senast tre veckor före kursstart HT 2023 och efter antagningen måste kompletterande intyg skickas till Katarzyna Kumanowska).