KI Uppdragsutbildning - Kompetensutveckling med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar.

Dessa är utbildningar som sker på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet. Kurserna är högskolepoänggivande.

Kursutbud 2020

Höst 2020:

Beroendetillstånd 12 hp, HT20

Kursadministratör: Johanna Silén Eriksson, johanna.eriksson.2@ki.se

 

Återfallsprevention, 3 hp, HT20

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT20

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

Kursutbud 2021

Vår 2021:

Cannabis - Förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT21

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

Återfallsprevention, 3 hp, VT21

Kursadministratör: Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

 

KI Uppdragsutbildningens Hemsida

KI Uppdragsutbildningens Kurswebbar

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få Nyhetsbrevet.

 

Övriga KI Uppdragsutbildningar utanför Fortbildningen

Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Kursansvarig: Frida Johansson Metso, 0761-19 40 90, frida.johansson-metso@sll.se