KI Uppdragsutbildning - Kompetensutveckling med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar. Dessa är utbildningar som sker på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet. Kurserna är högskolepoänggivande.

Aktuella kurser:

Beroendetillstånd, Stockholm

Evidensbaserad psykiatri

Återfallsprevention HT19

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande

 

Kommande kurser under 2020 (kommer att publiceras inom kort):

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT20

 

Hemsida KI uppdragsutbildning: 

KI Uppdragsutbildning

Välkommen att höra av dig med frågor!
Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

Mattias Olsson, mattias.d.olsson@sll.se