KI Uppdragsutbildning - Kompetensutveckling med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar. Dessa är utbildningar som sker på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet. Kurserna är högskolepoänggivande.

Aktuella kurser:

Beroendetillstånd
Evidensbaserad psykiatri
Återfallsprevention HT19

Hemsida KI uppdragsutbildning: 

KI Uppdragsutbildning

Välkommen att höra av dig med frågor!
Anja Sedman, anja.sedman@ki.se

Mattias Olsson, mattias.d.olsson@sll.se