KI Uppdragsutbildning - Fortbildning med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska institutets uppdragsutbildningar.

Dessa ges på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom region, kommun och företag, företrädesvis inom psykiatrisk vård.

Kurserna ger högskolepoäng.

Kursutbud

Länkar till respektive kurs som har en öppen anmälan hittar du i kurskatalogen. 

  • Avancerad bedömning och omvårdnad vid ADHD inom barn- och ungdomspsykiatrin, 7,5 hp
  • Beroendetillstånd, 12 hp
  • Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp 
  • Cannabis - Förekomst, skador och behandling, 3 hp
  • Evidensbaserad psykiatri - för Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp 
  • KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp
  • Omvårdnad av suicidnära personer, 4,5 hp
  • Återfallsprevention, 3 hp

Relaterade webbsidor på KI Uppdragsutbildningar för ovan kurser.

Kurskatalog med samtliga kurser 

Webbsida med information om kursen inkl kursplan och kursutvärdering från föregående kurs Sök under rubriken Uppdragsutbildning

Övriga KI Uppdragsutbildningar utanför Fortbildningen

Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.