KI Uppdragsutbildning - Fortbildning med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska institutets uppdragsutbildningar.

Dessa ges på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom region, kommun och företag, företrädesvis inom psykiatrisk vård.

Kurserna ger högskolepoäng.

Kursutbud:

Relaterade webbsidor på KI Uppdragsutbildningar för ovan kurser.

Kurskatalog med samtliga kurser 

Webbsida med kursplaner för respektive kurs 

Webbsida med information om kursen inkl kursplan och kursutvärdering från föregående kurs

Övriga KI Uppdragsutbildningar utanför Fortbildningen

Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Nyhetsbrev

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.