Skriv ut den här sidan

KI Uppdragsutbildning - Kompetensutveckling med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar. Dessa är utbildningar som sker på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet. Kurserna är högskolepoänggivande.

Aktuella kurser:

Beroendetillstånd - för Eskilstuna Strängnäs
Beroendetillstånd
Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling 
Evidensbaserad psykiatri
KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande
Återfallsprevention VT19
Återfallsprevention HT19

Hemsida KI uppdragsutbildning: 

KI Uppdragsutbildning

Välkommen att höra av dig med frågor!
Anja Sedman, anja.sedman@ki.se
Lina Öhman, lina.ohman@ki.se

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring KI Uppdragsutbildning? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.