KI Uppdragsutbildning - Fortbildning med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska institutets uppdragsutbildningar.

Dessa ges på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom region, kommun och företag, företrädesvis inom psykiatrisk vård. Kurserna ger högskolepoäng.

Kursutbud:

 

Övriga KI Uppdragsutbildningar utanför Fortbildningen

 

Sök upp kursen i kurskatalogen för KI Uppdragsutbildning:

Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5hp distans, HT22

KI Uppdragsutbildningens Hemsida
KI Uppdragsutbildningens Kurswebbar

 


Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.