KI Uppdragsutbildning - Kompetensutveckling med högskolepoäng

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar flera av Karolinska Institutets uppdragsutbildningar.

Dessa är utbildningar som sker på uppdrag av en arbetsgivare och fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom den psykiatriska vården i hela landet. Kurserna är högskolepoänggivande.

Kursutbud 2021

Vår 2021:

Beroendetillstånd - för Eskilstuna/Strängnäs, 12 hp, VT21

Utbildningsadministratör: Johanna Silén Eriksson, johanna.eriksson.2@ki.se

 

Höst 2021:

KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21

Utbildningsadministratör: Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se

 

Beroendetillstånd, 12 hp, HT21

Utbildningsadministratör: Johanna Silén Eriksson, johanna.eriksson.2@ki.se

 

Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp, HT21

Utbildningsadministratör: Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se

 

Återfallsprevention, 3hp, HT21

Utbildningsadministratör: Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se

 

KI Uppdragsutbildningens Hemsida

KI Uppdragsutbildningens Kurswebbar

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.

 

Övriga KI Uppdragsutbildningar utanför Fortbildningen

Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Kursansvarig: Mattias Strand, 08-123  486 92, mattias.strand@sll.se