CPF i media

Här finner ni ett axplock av olika inslag i media och andra sammanhang som CPF medverkat i under det senaste året.

Så påverkar skärmvanor barns hälsa

Skärmtid förknippas ofta med ohälsa hos unga, men det är mer komplicerat än så, menar olika forskare. I en intervju i Medicinsk Vetenskap 220512 säger CPF:s forskare Anders Nilsson;

– I dag är debatten kring skärmvanor polariserad, men man behöver inte tycka att det är bra eller dåligt.

Anders forskning handlar om ungas skärmvanor och datorspelande och dess kopplingen till psykisk ohälsa.

Läs hela artikeln på:

Frisk av magiska svampar

Kan narkotikaklassade ämnen i magiska svampar och ecstasy bota depression och posttraumatisk stress? 

CPF:s forskare Johan Lundberg medverkar i Vetenskapens Värld i avsnittet "Frisk av magiska svampar" från 2022-04-24

- Psilocybin är en möjlig ny behandling av depression som har flera spännande egenskaper som skiljer sig från andra behandlingar. En enda dos har då påståtts ha effekt under väldigt väldigt lång tid. Du kapar tiden med sjukdom flera månader, ser det ut som, säger Johan Lundberg. 

Om de preliminära fynden stämmer har vi ett paradigmskifte om hur vi ser på psykisk sjukdom menar Johan Lundberg. 

För att se avsnittet:

Dödligt partnervåld följer inte samma trender som övrigt dödligt våld

CPF:s forskare Shilan Caman och Mariana Dufort har i en ny forskningsstudie om dödligt partnervåld funnit flertalet slutsatser. Studien ingår i en forskarantologi om brottsutvecklingen i Sverige som nyligen lanserats.

Ur DN.se 2022-04-12 

"– Det har skett positiva förändringar vad gäller att vi är mer benägna i dag att anmäla en partner för brott. Men det speglas inte i fallen med dödlig utgång. Jag tycker det är överraskande, säger Shilan Caman."

För att läsa artikeln:

Mer om forskarantologin:

Självvald inläggning – arbetsformen implementeras i Region Stockholm

Självvald inläggning är en arbetsform där patienter med svåra psykiatriska tillstånd och ett stort vårdbehov ges möjlighet att lägga in sig själva inom heldygnsvården vid behov. 

Arbetsformen implementeras nu för flertalet patientgrupper i Region Stockholm och kommer att studeras i ett storskaligt och mångårigt forskningsprojekt på Centrum för psykiatriforskning. 

Självvald inläggning nämns i flertalet artiklar, läs mer:

Ur Medicinsk Vetenskap

Ur Vårdfokus - vardfokus.se:

Ketamin kan hjälpa alkoholister att hålla sig ifrån sitt missbruk

Nyligen intervjuades Mikael Tiger, forskare på CPF och KI i svt.se om ketamin mot psykisk ohälsa:

" – Ketamin mot alkoholmissbruk är väldigt spännande och lovande, men är än så länge ganska oprövat. Man behöver fler studier för att kunna säga om de här resultaten håller. Men resultaten är väldigt dramatiska, säger Mikael Tiger, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet.” (källa: svt.se)

Läs hela intervjun:

PTSD, terapi och ångest

CPF:s forskare och psykolog Shervin Shahnavaz gästar UR i programmet UR Hej hej Sverige denna gång om PTSD, terapi och ångest.

Länk till klippet:

Svåra sjukdomar botas med tv-spel

Philip Linder, forskare på CPF och ansvarig för Digital Psychiatry Lab på Karolinska Institutet, intervjuas i Dagens Industri.

Ur Dagens Industri 2022-03-01:
"TV-spel och VR mot autism och ätstörningar

Tv-spel mot autism och stress eller virtual reality, vr, mot ryggvärk och ätstörningar. Nu kommer de digitala terapierna som kan ersätta medicinering och annan traditionell behandling av såväl psykiska som fysiologiska sjukdomar.”

Läs hela artikeln:

Ullakarin Nyberg årets sommarpratare

Ullakarin Nyberg är psykiatriker, forskare och expert på suicidprevention. Den 17 augusti sommarpratade hon i Sveriges Radio P1. Hon pratade bland annat om hur glädje och sorg löper parallella spår i hennes liv och hur mycket man kan förändra, bara genom att lyssna.

Klicka här för att lyssna på Ullakarins sommarprat