Kontakta Utveckling och implementering

Enhetschef

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Utveckling och implementering
Leg. psykolog
Med. dr

Vi arbetar också inom Utveckling och implementering

Alexander Rozental

Leg. psykolog
Fil. dr
Anknuten forskare

Catrine Magnusson

specialistsjuksköterska psykiatri. Metodstödjare för Lugna rummet och självvald inläggning

Cecilia Crona

Leg. Sjuksköterska och projektledare för samtalsprojektet

Cecilia Hasselgren

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska. Föräldraledig.

Emelie Allenius

Emelie Allenius

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Johan Holmberg

Med. dr
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut

Louise Kimby

Louise Kimby

(Föräldraledig)
Kursansvarig: Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Foto: Andreas Beronius

Maria Hedman-Lagerlöf

Samordnare projekt: Evidensbaserad psykologisk behandling
Leg. psykolog
Med. dr

Maria Smitmanis Lyle

Samordnare självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Sophie Vrang

Samordnare Lugna rummet
Samordnare Förbättring och implementering
Leg. sjuksköterska
MSc

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Åsa Anger

Doktorand i Braining
Psykiater
Överläkare