Kontakta Utveckling och implementering

Enhetschef

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Utveckling och implementering
Leg. psykolog
Med. dr

Vi arbetar också inom Utveckling & implementering

Alexander Rozental

Leg. psykolog
Fil. dr
Postdoktor

Cecilia Hasselgren

Cecilia Hasselgren

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Emelie Allenius

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Jenny Karlsson

Metodstödjare Lugna rummet
Kursansvarig: Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Johan Holmberg

Doktorand i projektet: Samtal i heldygnsvård
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut

Louise Kimby

Louise Kimby

(Föräldraledig)
Kursansvarig: Kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Foto: Andreas Beronius

Maria Hedman-Lagerlöf

Samordnare projekt: Evidensbaserad psykologisk behandling
Leg. psykolog
Med. dr

Maria Smitmanis Lyle

Samordnare självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Sophie Vrang

Samordnare Lugna rummet
Samordnare Förbättring och implementering
Leg. sjuksköterska
MSc

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Åsa Anger

Samordnare för Braining
Psykiater
Överläkare