Kontakta Utveckling & implementering

Enhetschef

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Utveckling & implementering
Leg. Psykolog
Med. Dr

Vi arbetar också inom Utveckling & implementering

Alexander Rozental

Fil. Dr
Leg. Psykolog
Postdoktor

Cecilia Hasselgren

Cecilia Hasselgren

Metodstödjare Självvald inläggning

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Emelie Allenius

Metodstödjare Självvald inläggning

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Jenny Karlsson

Metodstödjare Lugna rummet
Psykiatrisjuksköterska

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Lina Martinsson

Samordnare fysisk aktivitet
Braining Psykiater
PhD

Louise Kimby

Louise Kimby

Kursansvarig Utveckling & implementering
Psykiatrisjuksköterska

Maria Smitmanis Lyle

Samordnare Självvald inläggning
Sjuksköterska

Sophie Vrang

Verksamhetsutvecklare
Samordnare Lugna rummet
Sjuksköterska

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Åsa Anger

Psykiater
överläkare
samordnare för Braining