Kontakta Utveckling och implementering

Enhetschef

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Utveckling och implementering
Leg. psykolog
Med. dr

Vi arbetar också inom Utveckling och implementering

Alexander Rozental

Leg. psykolog
Fil. dr
Anknuten forskare

Cecilia Crona

Specialistsjuksköterska i psykiatri
projektledare samtal i heldygnsvården
metodstödjare lugna rummet

Cecilia Hasselgren

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
(föräldraledig)

Emelie Allenius

Emelie Allenius

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Joachim Eckerström

Med dr. Postdoktor inom Självvald inläggning

Johan Holmberg

Med. dr
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut

Louise Kimby

Louise Kimby

Specialistsjuksköterska i psykiatri

Foto: Andreas Beronius

Maria Hedman-Lagerlöf

Samordnare projekt: Evidensbaserad psykologisk behandling
Leg. psykolog
Med. dr

Maria Smitmanis Lyle

Samordnare självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Pakhshan Moradrasoli

Metodstödjare Självvald inläggning Leg- Sjuksköterska

Rebecka Broman

Leg. Sjuksköterska
Msc.
Hälsoinformatik
Doktorand & projektledare i Braining

Sophie Vrang

Leg Sjuksköterska
Msc i kvalitetsförbättring och Samordnare i Förbättring och implementering

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Åsa Anger

Doktorand i Braining
Psykiater
Överläkare