Kontakta Utveckling och implementering

Enhetschef

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Utveckling och implementering
Leg. psykolog
Med. dr

Vi arbetar också inom Utveckling och implementering

Alexander Rozental

Ansvarig forskare Självvald inläggning
Leg. psykolog
Docent

Alice hoffman

Alice Ahnlund Hoffmann

Metodstödjare KBT i blandat format
Leg. psykolog

Annie Fors

Annie Fors

Metodstödjare Självvald inläggning
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Cecilia Crona

Kursansvarig grundläggande psykiatri och omvårdnad
Samordnare Lugna rummet och Samtal i heldygnsvården
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Cecilia Hasselgren

Samordnare Självvald inläggning
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Emelie Allenius

Emelie Allenius

Doktorand Självvald inläggning
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Erika Saliba Gustafsson

Samordnare Implementering och förbättringsarbete
Leg. sjuksköterska
Med. dr

Joachim Eckerström

Postdoktor inom Självvald inläggning
Kvalitetsansvarig för omvårdnad
Specialistsjuksköterska i psykiatri
Med. dr

Johan Holmberg

Kvalitetsansvarig Samtal i heldygnsvård
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Med. dr

Foto: Andreas Beronius

Maria Hedman-Lagerlöf

Projektledare KBT i blandat format
Leg. psykolog
Med. dr

Maria Smitmanis Lyle

Samordnare Självvald inläggning
Doktorand Självvald inläggning
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Rebecka Albinson Björklund

Rebecka Albinson Björklund

Metodstödjare för självvald inläggning
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Rebecka Broman

Projektledare och doktorand i Braining
Leg. Sjuksköterska

Åsa Anger

Åsa Anger

Kvalitetsansvarig och doktorand i Braining
Psykiater
Överläkare