Kontakta Utveckling och implementering

Enhetschef

Sigrid Salomonsson

Enhetschef Utveckling och implementering
Leg. psykolog
Med. dr

Vi arbetar också inom Utveckling och implementering

Alexander Rozental

Leg. psykolog
Fil. dr
Anknuten forskare

Alice hoffman

Alice Ahnlund Hoffmann

Leg. psykolog
Medarbetare projekt KBT i blandat format

Annie Fors

Annie Fors

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Cecilia Crona

Specialistsjuksköterska i psykiatri
projektledare samtal i heldygnsvården
metodstödjare lugna rummet

Cecilia Hasselgren

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska

Emelie Allenius

Emelie Allenius

Metodstödjare Självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen psykiatrisk vård

Joachim Eckerström

Med dr. Postdoktor inom Självvald inläggning

Johan Holmberg

Med. dr
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut

Louise Kimby

Louise Kimby

Kursansvarig
Socialstyrelsen
Specialistsjuksköterska i psykiatri

Foto: Andreas Beronius

Maria Hedman-Lagerlöf

Samordnare projekt: Evidensbaserad psykologisk behandling
Leg. psykolog
Med. dr

Maria Smitmanis Lyle

Samordnare självvald inläggning
Leg. sjuksköterska
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Rebecka Albinson Björklund

Rebecka Albinson Björklund

Specialistsjuksköterska i psykiatri
Metodstödjare för självvald inläggning

Rebecka Broman

Leg. Sjuksköterska
Msc.
Hälsoinformatik
Doktorand & projektledare i Braining

Åsa Anger

Åsa Anger

Doktorand i Braining
Psykiater
Överläkare