Utveckling

CPF stöder de psykiatriska verksamheterna i Stockholms läns landsting med kunskap och metoder i förbättrings- och förändringsarbete. Målet är att utifrån patientens behov utveckla kvalitet och säkerhet i vården och att bidra till att skapa en lärande organisation.