Skriv ut den här sidan

Utveckling

CPF utveckling stöder de psykiatriska verksamheterna i Stockholms läns landsting med kunskap och metoder i förbättrings- och förändringsarbete. Målet är att utifrån patientens behov utveckla kvalitet och säkerhet i vården och att bidra till att skapa en lärande organisation.

I CPF utveckling ingår Modulstöd, Nationella självskadeprojektet samt projektet Självvald inläggning vid psykos.

Modulstöd

Modulstöd innebär att det finns färdiga program (moduler) för de verksamheter som vill införa Frigör Tid till Vård och Lugna Rummet. Det finns också färdiga kurser för medarbetare som behöver kompetensutveckling (modul Utbildning). Att ett utvecklingsprojekt kallas för modul innebär att det tidigare är testat i projektform och har visat sig fungera. Vid implementeringen arbetar vi strukturerat med ett coachande förhållningssätt för att stödja verksamheternas arbete med kontinuerlig förbättring och utveckling. Modulstöd stödjer också verksamheternas initiativ till förbättrade arbetssätt och bistår med kunskap och verktyg för intervention, implementering, utvärdering och hållbarhet över tid. Det kan gälla allt från omfattande projektledning till begränsade uppdrag i förbättringsarbete.

Nationella självskadeprojektet

Nationella Självskadeprojektet är ett nationellt utvecklingsprojekt med uppdrag att utveckla och samordna kunskap kring vård av personer med självskadebeteenden. Målet är att förbättra bemötandet och skapa ett bättre tidigt omhändertagande i vården för dessa patienter.