Grundutbildning i försäkringsmedicin för psykiatripersonal

  • 2024-09-06

  • 0 - 0

  • Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) arbetar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Kursinnehåll

Under dagen avhandlar vi frågor som berör sjukförsäkringen och sjukintyget, psykiatrisk rehabilitering samt arbetet med sjukskrivning inom psykiatrin.

Försäkringskassan
Försäkringskassan berättar om grunderna i sjukförsäkringen och läkarintyget som en del i bedömningen om rätten till sjukpenning. De går bland annat igenom rehabiliteringskedjan, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och regelverket. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin
Teamet föreläser om arbetet med sjukskrivningar inom psykiatrin. De berättar om hur man som läkare kan ta hjälp av andra yrkesroller i arbetet med bedömning av arbetsförmågan. De diskuterar utmaningarna i det kliniska arbetet med psykiatrisk patienter och berättar om historisk och aktuell sjukskrivningsstatisk samt hur vi kan använda Rehabstödet för att arbeta med frågan på de enskilda mottagningarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom psykiatrin och som vill ha en fördjupad kunskap om Försäkringskassans regelverk, sjukskrivningar inom psykiatrin samt vikten av teamarbete kring sjukskrivna patienter.

Tid och plats

Tid: 6 sept 2024 09.00-12.00

Plats: Kursen ges digitalt

Anmälan och avgift

Kursen är kostnadsfri för anställda inom psykiatri SLSO, av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats.

  • Hämta godkännande av chef innan du anmäler dig.
  • Anmälan är bindande.
  • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
  • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
  • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista ansökningsdagen är den 30 aug 2024.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT24, Undersköterska, Vuxna