Grundutbildning i försäkringsmedicin för psykiatripersonal

  • 2022-10-20

  • 8.30 - 12

  • Kursen ges digitalt

Centrum för psykiatriforskning bjuder in dig som arbetar inom psykiatrin och som vill ha en fördjupad kunskap om Försäkringskassans regelverk, sjukskrivningar inom psykiatrin samt vikten av teamarbete kring sjukskrivna patienter.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Schema

8.30- 9.15 Grundläggande kunskap om Sveriges socialförsäkringssystem och organisation9.30- 12.00 Information från Försäkringskassan och Kunskapsteamet

Inför kursen

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Deadline för anmälan är förlängd till den 7 oktober 2022.

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, HT22