Fortbildning i grundläggande psykiatri och omvårdnad

Fortbildningen i grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård vänder sig i första hand till skötare och sjuksköterskor utan specialistutbildning i psykiatrisk vård som arbetar inom heldygnsvården i Region Stockholm.

Fortbildningen är avgiftsfri och ges årligen av CPF utveckling & implementering.

Fortbildningen består av en längre kurs (11 dagar) i grundläggande psykiatri och omvårdnad samt kortare fördjupningskurser (2 dagar) inriktade på olika psykiatriska tillstånd; psykossjukdom, beroende, depression/bipolär sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kurserna innehåller utöver föreläsningar med interaktiva moment, seminarier för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. I den längre grundläggande kursen ingår en individuell examinationsuppgift. Kursernas mål är att ge ökad kunskap om och förståelse för psykiatriska tillstånd och besvär samt praktiska färdigheter i omvårdnad.

Fortbildningens vision är att deltagarna ska stärkas i sin yrkesroll, känna stolthet över sitt arbete och kunna bidra till att utveckla omvårdnaden på sin arbetsplats.


Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.