Stockholms centrum för ätstörningar

Som en av världens största specialistkliniker vill Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) utveckla och förbättra ätstörningsvården.

Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna. Forskning och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper. Vår forskargrupp är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och leds av Yvonne von Hausswolff-Juhlin, docent och verksamhetschef på SCÄ.

Våra forskningsprojekt syftar bland annat till att förstå vilka faktorer som ligger bakom ätstörningar samt att utveckla vården och säkerställa att behandlingar är evidensbaserade. Vi forskar även internetbehandlingar och på andra sätt att underlätta kontakten med vården och öka livskvalitén för personer med ätstörningar. Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning till 10-12 läkarstudenter årligen.