Stockholms centrum för ätstörningar

Som en av världens största specialistkliniker arbetar Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) aktivt med att utveckla och förbättra ätstörningsvården.

Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna. Forskning och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper. Projekten syftar till att vidareutveckla vården, göra den mer jämställd och säkerställa att vården som vi erbjuder är evidensbaserad. Det gör vi i linje med Region Stockholms vision Rätt vård när och där den behövs.