Tidigare studenter om forskarskolan

Tidigare studenter berättar om viktiga färdigheter som lärdes ut under forskarskolan och vilken betydelse utbildningen haft för rollen som forskande kliniker.