Metis

Syftet med Metis är att öka tillgängligheten på specialister i psykiatri genom att erbjuda kompetensutveckling för läkare inom psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri, samt att kartlägga behov av kurser i olika delar av landet och skapa förutsättningar att genomföra dessa. Målet med en sammanhållen specialistutbildning är att få en jämlik vård över hela Sverige.

Metis-kurserna utvecklas tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och brukarrepresentanter i nära samarbete med SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri), SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Detta säkerställer att kurserna baseras på evidens, klinisk relevans, etik och en patientcentrerad vård.

Här hittar du mer info

Psykiatri, Psykiatriforskning , Läkare, Att söka just nu, Distans, Klassrum, Barn och unga, Vuxna