Virtuella patienter – utbildningsmaterial för våld i nära relationer

En virtuell patient är ett interaktivt datorsimulerat kliniskt scenario med syfte att spegla en verklig patientsituation. Vår tvärvetenskapliga projektgrupp tar fram skräddarsydda virtuella patienter för primärvård och psykiatri, med syftet att användaren ska kunna tränas i kliniska bedömningar och behandlingar men även i kommunikationsfärdigheter.

I mötet med den virtuella patienten får användaren möjlighet att:

  • Träna på att ställa frågor om och göra bedömningar av våld i nära relation
  • Ta del av återkoppling från patienten och experter gällande sitt bemötande
  • Få svar på hur man kan hänvisa patienten vidare för ytterligare hjälp

Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem. Detta utbildningsmaterial har därför tagits fram för att ge vårdpersonal möjlighet att öva på att upptäcka och hantera våldsutsatthet hos patienter. Genom att låta vårdpersonal träna på dessa moment hoppas vi att fler patienter som utsätts för våld i nära relation upptäcks och därmed också får hjälp.

Projektet Virtuell patient för våld i nära relation är ett samverkansprojekt mellan Centrum för psykiatriforskning (CPF), Akademiskt primärvårdscentrum (APC), Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet samt Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

Projektmedlemmar

Stockholms universitet:
Uno Fors

Centrum för psykiatriforskning:
Karolina Sörman, Rebecka Broman, Marianne Kristiansson och Nitya Jayaram-Lindström

Akademiskt primärvårdscentrum:
Ylva Elvin-Nowak, Karin Dahlström och Mia Barimani

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin:
Lene Lindberg

Karolinska Institutet:
Terese Stenfors

Aktuella kurser i ämnet

Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården

Våld i vården- Ett ansvar för hälso- och sjukvården