Virtuella patienter för våld i nära relationer – en interaktiv utbildningsmodul

En virtuell patient är ett webbaserat kliniskt scenario med syfte att spegla en verklig patientsituation. I ett samverkansprojekt tar vi fram skräddarsydda virtuella patienter för primärvård och psykiatri, med syftet att användaren ska tränas i kliniska bedömningar och åtgärder rörande våld i nära relation.

Våld i nära relation är ett omfattande samhällsproblem. Utbildningsmodulen virtuella patienter tas fram för att ge vårdpersonal möjlighet att öva på att upptäcka och hantera våldsutsatthet hos patienter. Genom att låta vårdpersonal träna på dessa moment hoppas vi att fler patienter som utsätts för våld i nära relationer identifieras och därmed också får möjlighet till hjälp.

Användaren loggar in på en interaktiv webbplattform och får där ”möta” patienten via inspelade videosekvenser. I mötet med den virtuella patienten får användaren möjlighet att:

  • Träna på att ställa frågor om våld i nära relation
  • Träna på att genomföra bedömningar och åtgärder
  • Ta del av återkoppling från patienten och experter gällande sitt bemötande
  • Få svar på hur man kan hänvisa patienten vidare för ytterligare hjälp

Projektet Virtuell patient för våld i nära relation är ett samverkansprojekt mellan Centrum för psykiatriforskning (CPF), Akademiskt primärvårdscentrum (APC)Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet samt Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

Informationsfilm om projektet. För mer information om projektet, välkommen att kontakta projektledare Karolina Sorman och Joachim Eckerstrom

Projektmedlemmar

Centrum för psykiatriforskning
Karolina Sörman, Joachim Eckerström, Marianne Kristiansson och Nitya Jayaram-Lindström

Akademiskt primärvårdscentrum
Ylva Elvin-Nowak, Karin Dahlström och Mia Barimani

Stockholms universitet
Uno Fors

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Lene Lindberg

Karolinska Institutet
Terese Stenfors

Kursutbud

Fortbildningen vid CPF anordnar återkommande kurser inom våld i nära relation, riktade till olika målgrupper. Se kurskatalogen för aktuella kurser som går just nu. 

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.