Utlysningar av forskningsanslag inom klinisk psykologi och psykiatri

I det följande listas forskningsanslag inom klinisk psykologi och psykiatri som kan sökas från olika offentliga och privata finansiärer. De ansökningsperioder som anges här är ungefärliga, finansiärernas hemsidor ger information om exakta datum. Den månad som är listad för ett visst anslag gäller anslagets utlysning.

Observera att för majoriteten av anslag krävs att den sökande är disputerad. Exempel på ett undantag är Fonden för psykisk hälsa. Karolinska Institutets mest uppdaterade lista över anslag inom olika kliniska områden finns här. Se även Karolinska Institutets sida om forskningsfinansiering samt KI Stiftelser & Donationers utlysningskalender.

Flera stora finansiärer, som t.ex. Vetenskapsrådet, Forte och Kungliga vetenskapsakademien, har flera utlysningar per år, se deras webbsidor för specifika utlysningskalendarier.

Informationen är i huvudsak hämtad från Karolinska Institutets hemsida. Med reservation för eventuella förändringar och felaktigheter. Vi tar gärna emot tips på fler möjligheter till forskningsfinansiering, kontakta Ola Røren.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni - juli

Augusti

September

Oktober

November

December

 

Övriga

Se även information om forskningsanslag vid KI: