Kontakta Fortbildningen

Enhetschef

.

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och specialistläkare samt METIS. Även kurser inom KI Uppdragsutbildningar. Arbetar med kommunikation och marknadsföring. (Föräldraledig)

Danielle Talaee Mofrad

Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar vid det Centrala Metis-kansliet. Arbetar centralt på CPF i FoU-samordningsgruppen.

Hanna Eriksson

Administratör. Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildningar.

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser. Även kurser inom KI Uppdragsutbildning. Ansvarar för METIS-support.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för METIS-support.

Lina Öhman

Lina Öhman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm. Arbetar med digitalisering av utbildningar samt kommunikation och marknadsföring.

Rebecka Broman

Msc. Hälsoinformatiker. Sjuksköterska. Arbetar med digital utbildning och virtuella patienter.

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och specialistläkare samt METIS. Även kurser inom KI Uppdragsutbildningar. Arbetar med kommunikation och marknadsföring. (Vikarierar för Anja Sedman)

privat

Samir El Alaoui

Med dr
Utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

Sara Holmqvist

MSSc. Handläggare. Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner inom METIS. Administrerar kurser inom Region Stockholm såsom kurser för vårdpersonal samt ST-läkare (inom ramen för ST-stöd)

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för METIS regionala kansli Stockholm.

Sofia O´Connell

Administratör. Samordnare av METIS-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP.

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för METIS-support.

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom specialistläkarkurser. Arbetar med digitalisering av utbildningar.

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser. Ansvarar för enhetens ekonomi.