Kontakta Fortbildningen

Enhetschef

Karolina Sörman CPF

Karolina Sörman

Med dr
Enhetschef för Fortbildningen. Föräldraledig.

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Ahang Bashi

Arbetar med digitalisering och visualisering av utbildningar och forskningsmaterial. Arbetar även med filmning och fotografering samt klippning och redigering.

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
KI Uppdragsutbildningar samt Metis. Arbetar med kommunikation och marknadsföring.

Hanna Eriksson

Administratör. Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildningar. Föräldraledig.

Joachim Eckerström

Med dr. Arbetar med projektet Virtuella patienter för våld i nära relation.

Johanna Silén Eriksson

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
KI Uppdragsutbildning samt Metis. Ansvarar för Metis-support. Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar vid det Centrala Metis-kansliet.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för Metis-support.

Linda Svanberg Nyström

Utbildningsadministratör av kurser inom Region Stockholm.

Rebecka Broman

Msc. Hälsoinformatiker. Sjuksköterska. Arbetar med digital utbildning och virtuella patienter.

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm samt Metis. Administrerar CPFs utbildnings- och utvecklingsråd.

Samir El Alaoui

Med dr
utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

Sara Holmqvist

Sara Holmqvist

MSSc. Handläggare. Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner inom Metis. Ingår i FoU-samordningsgruppen som stödfunktion för forskare gällande frågor och praktisk info rörande arkivering inom SLSO.

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för Metis regionala kansli Stockholm.

Sofia Sjögren

Chefsstöd. Administratör Metis-kansli Stockholm (VUP) och Metis-kansli (BUP)

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för Metis-support.

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm. Arbetar med digitalisering av utbildningar och kommunikation.

Åsa Deemus

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm samt Metis. Arbetar även med enhetens ekonomi samt enhetsadministration.