Kontakta Fortbildningen

Sektionschef

Helena F-B

Helena Fatouros-Bergman

Sektionschef Fortbildningen
docent
leg. psykolog

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Ahang Bashi

Arbetar med digitalisering och visualisering av utbildningar och forskningsmaterial. Arbetar även med filmning och fotografering samt klippning och redigering.

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
KI Uppdragsutbildningar samt Metis. Arbetar med kommunikation och marknadsföring.

Anna Rågmo

Utbildningsadministratör för Läkarprogrammet för kurser inom Region Stockholm samt Metis.

Johanna Silén Eriksson

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom KI Uppdragsutbildning. Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar samt ansvarar för supporten vid det Centrala Metis-kansliet.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för Metis-support.

Linda Svanberg Nyström

Utbildningsadministratör av kurser inom Region Stockholm.

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm KI Uppdragsutbildning samt Metis. Administrerar CPFs utbildnings- och utvecklingsråd.

Samir El Alaoui

Med dr
utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

Sara Holmqvist

Sara Holmqvist

MSSc. Handläggare. Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner inom Metis. Ingår i FoU-samordningsgruppen som stödfunktion för forskare gällande frågor och praktisk info rörande arkivering inom SLSO.

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för Metis regionala kansli Stockholm.

Sofia Sjögren

Chefsstöd. Administratör Metis-kansli Stockholm (VUP) och Metis-kansli (BUP)
(Föräldraledig)

Thérèse Jernevad-Olin

Utbildningsadministratör och Administratör Metis-kansli Stockholm (VUP) och Metis-kansli (BUP)

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för Metis-support.

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm. Arbetar med digitalisering av utbildningar och kommunikation.

Åsa Deemus

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm samt Metis. Arbetar även med enhetens ekonomi samt enhetsadministration.