Kontakta Fortbildningen

Enhetschef

Karolina Sörman CPF

Karolina Sörman

Med dr
Enhetschef för Fortbildningen. Föräldraledig.

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och samt Metis. Även kurser inom KI Uppdragsutbildningar. Arbetar med kommunikation och marknadsföring.

Anna-Maria Ahlgren

Anna-Maria Ahlgren

Digitaliseringsutvecklare inom Metis.

Chi An Gramfors Englund

Chi An Gramfors Englund

Arbetar med digitalisering av utbildningar samt marknadsföring. Även utbildningsadministration av kurser inom Region Stockholm

Danielle Talaee Mofrad

Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar vid det Centrala Metis-kansliet. Arbetar centralt på CPF i FoU-samordningsgruppen.

Hanna Eriksson

Administratör. Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildningar.

Joachim Eckerström

Arbetar med projektet Virtuella patienter för vård i nära relation.

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser. Även kurser inom KI Uppdragsutbildning. Ansvarar för Metis-support.

John Sjöberg

Pedagogisk verksamhetsutvecklare.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för Metis-support.

Mikael Sandström

Arbetar med digitalisering och visualisering av utbildningar och forskningsmaterial. Även filmning fotografering klippning och redigering.

Rebecka Broman

Msc. Hälsoinformatiker. Sjuksköterska. Arbetar med digital utbildning och virtuella patienter.

Ronny Mattsson

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och specialistläkare samt Metis. Arbetar med kommunikation och marknadsföring.

Samir El Alaoui

Med dr
Utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

SaraHolmqvistCPF

Sara Holmqvist

MSSc. Handläggare. Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner inom Metis.

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för Metis regionala kansli Stockholm.

Sofia O´Connell

Administratör. Samordnare av Metis-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP.

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för Metis-support.

Zandra Petersson

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom specialistläkarkurser. Arbetar med digitalisering av utbildningar.

Åsa Deemus

Arbetar med enhetens ekonomi
enhetsadministration och administration av kurser.