Kontakta Fortbildningen

Enhetschef

Karolina Sörman CPF

Karolina Sörman

Med dr
Enhetschef för Fortbildningen. Föräldraledig.

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
KI Uppdragsutbildningar samt Metis. Arbetar med kommunikation och marknadsföring.

Anna-Maria Ahlgren

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm. Digitalisering av utbildningar och pedagogisk utveckling.

Chi An Gramfors Englund

Utbildningsadministratör av kurser inom Region Stockholm. Arbetar även med digitalisering av utbildningar samt marknadsföring.

Danielle Talaee Mofrad

Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar vid det Centrala Metis-kansliet. Arbetar centralt på CPF i FoU-samordningsgruppen.

Hanna Eriksson

Administratör. Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildningar.

Joachim Eckerström

Med dr. Arbetar med projektet Virtuella patienter för vård i nära relation.

Johanna Silén Eriksson

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
KI Uppdragsutbildning samt Metis. Ansvarar för Metis-support.

John Sjöberg

Pedagogisk verksamhetsutvecklare.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för Metis-support.

Rebecka Broman

Msc. Hälsoinformatiker. Sjuksköterska. Arbetar med digital utbildning och virtuella patienter.

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm samt Metis. Arbetar med kommunikation.

Samir El Alaoui

Med dr
Utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

Sara Holmqvist

Sara Holmqvist

MSSc. Handläggare. Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner inom Metis. Ingår i FoU-samordningsgruppen som stödfunktion för forskare gällande frågor och praktisk info rörande arkivering inom SLSO.

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för Metis regionala kansli Stockholm.

Sofia Sjögren

Administratör. Samordnare av Metis-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP.

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för Metis-support.

Zandra Petersson

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm. Arbetar med digitalisering av utbildningar och kommunikation.

Åsa Deemus

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm samt Metis. Arbetar även med enhetens ekonomi samt enhetsadministration.