Kontakta Fortbildningen

Enhetschef

.

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och specialistläkare samt Metis. Även kurser inom KI Uppdragsutbildningar. Arbetar med kommunikation och marknadsföring. (Föräldraledig)

Anna-Maria Ahlgren

Anna-Maria Ahlgren

Digitaliseringsutvecklare inom Metis.

CamillaLindfortbildningen

Camilla Malm

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm och Metis.

Chi An Gramfors Englund

Chi An Gramfors Englund

Arbetar med digitalisering av utbildningar samt marknadsföring.

Danielle Talaee Mofrad

Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar vid det Centrala Metis-kansliet. Arbetar centralt på CPF i FoU-samordningsgruppen.

Hanna Eriksson

Administratör. Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildningar.

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser. Även kurser inom KI Uppdragsutbildning. Ansvarar för Metis-support.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

John Sjöberg

Pedagogisk verksamhetsutvecklare.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för Metis-support.

Lina Öhman

Lina Öhman

Arbetar med digitalisering av utbildningar samt kommunikation och marknadsföring.

Rebecka Broman

Msc. Hälsoinformatiker. Sjuksköterska. Arbetar med digital utbildning och virtuella patienter.

Ronny Mattsson

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och specialistläkare samt Metis. Även kurser inom KI Uppdragsutbildningar. Arbetar med kommunikation och marknadsföring. (Vikarierar för Anja Sedman)

privat

Samir El Alaoui

Med dr
Utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

SaraHolmqvistCPF

Sara Holmqvist

MSSc. Handläggare inom Metis. Administrerar kurser inom Region Stockholm. Ansvarar för efterarbetet i samband med kursutvecklingar och kursrevisioner för vårdpersonal samt ST-läkare (inom ramen för ST-stöd)

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för Metis regionala kansli Stockholm.

Sofia O´Connell

Administratör. Samordnare av Metis-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP.

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom Metis-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för Metis-support.

Zandra Petersson

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom specialistläkarkurser. Arbetar med digitalisering av utbildningar.

Åsa Deemus

Arbetar med enhetens ekonomi
enhetsadministration och administration av kurser.