Kontakta Fortbildningen

Enhetschef

.

Vi arbetar också inom Fortbildningen

Anja Sedman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm för vårdpersonal och specialistläkare samt METIS. Även kurser inom KI Uppdragsutbildningar. Arbetar med kommunikation och marknadsföring.

Danielle Talaee Mofrad

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
såsom METIS-kurser samt kurser i grundläggande psykiatri och omvårdnad för personal i heldygnsvården. Koordinator för kursrevisioner och kursutvecklingar inom METIS.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Gunilla Linder

Administratör. Samordnare för kurser för METIS regionala kansli Stockholm och för BUP. (Vikarie)

Hanna Eriksson

Administratör. Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildningar.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser. Även kurser inom KI Uppdragsutbildning.

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm
Forskarskolan i psykiatri samt kurser inom SAVRY. Ansvarar för METIS-support.

Lina Öhman

Lina Öhman

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm. Arbetar med digitalisering av utbildningar samt kommunikation och marknadsföring.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Rebecka Broman

Arbetar med digitalisering av utbildningar.

privat

Samir El Alaoui

Med dr
Utbildningsplanerare för kurser inom Region Stockholm.

Sara Holmqvist

Handläggare. Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom kurser för vårdpersonal samt ST-läkare (inom ramen för ST-stöd).

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för METIS regionala kansli Stockholm.

Sofia Sjögren

Administratör. Samordnare av METIS-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP. (Föräldraledig)

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för METIS-support.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Zandra Petersson

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom specialistläkarkurser. Arbetar med digitalisering av utbildningar.

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser. Ansvarar för enhetens ekonomi.