Kontakta Fortbildning

Enhetschef

Vi arbetar också inom Fortbildning

Anja Sedman

Utbildningsadministratör - För landstingskurser såsom specialistläkarkurser
Metis-kurser samt kurser för KI Uppdragsutbildning

Danielle Talaee Mofrad

Utbildningsadministratör - För landstingskurser såsom modulkurser och Metis-kurser

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Gunilla Linder

Administratör - Samordnar Metis-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP
(vikarie)

Hanna Eriksson

Administratör - Ladokrapportör och arkivarie för KI Uppdragsutbildning

Katarzyna Kumanowska

Utbildningsadministratör -
För Forskarskolan i psykiatri och landstingskurser. Ansvarar för Metis-support

Lina Öhman

Utbildningsadministratör - För landstingskurser och Metis-kurser. Administrerar information på webbsidan samt ansvarar för Fortbildningens nyhetsbrev

Mattias Olsson

Mattias Olsson

Utbildningsadministratör - För landstingskurser och kurser för KI Uppdragsutbildning

Sara Holmqvist

Handläggare -
Administrerar landstingskurser

Sarantos Stasinakis

Överläkare
studierektor för ST-kurser. Ansvarar för Metis regionala kansli Stockholm

Sofia Sjögren

Administratör - Samordnar Metis-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP
(föräldraledig)

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör - För landstingskurser såsom spelberoendebehandling och Metis-kurser. Ansvarar för Metis-support

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör - För landstingskurser och ansvarar för enhetens ekonomi