KBT för barn och unga: Modulutbildningar (Modul 1: Grunder i KBT)

 • 2024-09-18

 • 0 - 0

 • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Den här modulen går igenom de grundläggande terapeut-färdigheter som man behöver för att genomföra KBT. Allt inom ramen för den teoretiska grund som KBT utgår ifrån.

Kursens upplägg

Kursen omfattar totalt 1,5 lärarledda dagar där teoretiska moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagliga arbete. För ökad inlärning ges deltagarna praktiska och skriftliga uppgifter mellan undervisningsdagarna samt en examinerande uppgift mot slutet av kursen.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna:

 • Redogöra för den teoretiska grunden för KBT
 • Redogöra för hur man sätter upp konkreta och nåbara mål för behandlingen
 • Ge exempel på olika sätt att ge rational för KBT
 • Redogöra för hur man sätter upp och följer en agenda för varje session
 • Ge flera exempel på hur man kan följa upp hemuppgifter
 • Redogöra för hur och varför men utvärderar progress genom behandlingen

Målgrupp

 • Samtliga professioner inom barn och ungdomspsykiatri som arbetar med bedömning och behandling.

Förkunskaper:

 • Till denna kurs krävs inga särskilda förkunskaper utöver kliniskt arbete med barn- och ungdomar.

Tid och plats

Kursdagar: 18/9 (kl 9-16) samt 25/9 (kl 9-12)

Plats: Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Anmälan och avgift

Våra kurser är i första hand sökbara för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, men även andra kan antas i mån av plats. Se förkunskapskrav för respektive utbildning. Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal med SLSO.  

För anmälan: skriv ut och fyll i intygsblanketten för den kurs du är intresserad av och skicka den till sarah.thylen@ki.se. Du hittar intyget via anmälningslänken nedan. 

Sista anmälningsdag: 16/8

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Att söka just nu, HT24, Barn och unga