Spelberoende

Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) koordinerar nätverksträff för spelberoendebehandlare (Hasardspelsyndrom enligt DSM-5). CPF bedriver sedan ett tiotal år forskning och utbildning om spelproblem och spelberoende.

Våra forskningsprojekt spänner över flera olika områden: behandling, utredning, folkhälsa, samsjuklighet och självhjälp. Forskningen handlar bland annat om hur vi kan behandla spelproblem genom att involvera anhöriga, självhjälpsprogram via nätet, spelproblem bland elitidrottare, hur spelare upplever spelsug, hur man mäter spelförluster och att ta fram skattningsformulär för spelproblem. Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter personer med problem med spel om pengar eller som arbetar med behandling av spelberoende.

Kursutbud 2021

Höst 2021:

Nätverksträff för spelberoendebehandlare HT 2021 - Digital träff via Zoom

Utbildningsadministratör: Xiangwei Zhu, xiangwei.zhu@ki.se

 

Välkommen att höra av dig med frågor eller idéer kring nuvarande eller kommande kurser!

Vill du ha de senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud?
Kontakta Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se för att få information om kommande kurser samt Nyhetsbrevet.

 

Övriga spelutbildningar utanför Fortbildningen

Beroendemedicin - Neurobiologi och farmakologi - En SK-kurs som ges av Socialstyrelsen men administreras av CPF.

Utbildningsadministratör: Xiangwei Zhu, xiangwei.zhu@ki.se

 

Webbutbildningen om spelproblem och spelberoende