Fortbildning inom spelberoende

Centrum för psykiatriforskning bedriver sedan ett tiotal år utbildning om spelproblem och spelberoende (Hasardsspelsyndrom enligt DSM 5). Vi utbildar personer som i sitt yrke ska genomföra bedömningar och kunna behandla spelproblem med KBT.

Kursutbud

Länkar till respektive kurs som har en öppen anmälan hittar du i kurskatalogen. 

  • Behandla spelproblem med KBT
    Denna kurs syftar till att ge kunskaper och färdigheter att behandla spelproblem med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Kursen leds av Anders Nilsson och Viktor Månsson och ges i ett blended-format där fysiska eller digitala träffar blandas med att man varje vecka tar del av web-moduler. Kursen ges en gång per år.

  • Nätverksträff för spelberoendebehandlare
    Denna träff ges terminsvis och är en möjlighet för yrkesverksamma spelberoendebehandlare och andra viktiga aktörer att samlas, nätverka, ta del av ny forskning och dela kliniska erfarenheter.

Övriga utbildningar och föreläsningar

Öppen webbutbildning

Denna kurs riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper kring spel, spelmarknad och hur spelproblem yttrar sig. Kursen innehåller flera olika föreläsare och korta kunskapsquiz. Den finns tillgänglig via Lärtorget.  Efter genomgången kurs finns möjligheten att skriva ut ett kursbevis.

Uppdragföreläsningar

I mån av tid erbjuder vi föreläsningar och handledning kring spelproblem: upptäckt, bedömning och behandling. Kontakta Viktor Månsson, viktor.mansson@ki.se eller Anders Nilsson, anders.nilsson2@ki.se om du har frågor kring detta.

Nyhetsbrev och Kurskatalogen

Vill du ha senaste uppdateringarna kring vårt kursutbud? Kontakta Anja Sedman, anja.sedman@ki.se för att få CPF:s nyhetsbrev.

Länk till kurskatalogen och andra kurser inom CPF, hittar du här.