Kunskapsteam i försäkringsmedicin

Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal inom psykiatri i Stockholm har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteamet i försäkringsmedicin på Centrum för Psykiatriforskning vill bidra till detta.

Vi är ett kunskapsteam i Försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning (CPF) bestående av psykolog, arbetsterapeut, kurator, rehabkoordinator, psykiatriker och forskare i försäkringsmedicin. Vår verksamhet är finansierad av Hälso och Sjukvårdsförvaltningen (HSF). Utbildningarna vi arrangerar är således kostnadsfria för medarbetare inom SLSO verksamhetsområde psykiatri samt för medarbetare inom privata psykiatriska kliniker som har avtal med HSF.

Försäkringsmedicin som kunskapsområde kombinerar de två disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Vi vill bidra till att all vårdpersonal inom psykiatrin i Stockholm har god kunskap inom området.

 

Vi vill

  • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Bidra till att läkare upplever ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
  • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi arbetar med

  • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
  • “Verksamhetsbesök” på den plats som önskas utifrån olika verksamheters behov.
  • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer inom psykiatri.
  • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
  • Ingår i forskarnätverk.
  • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
  • Utvärderar egen verksamhet.

Vi kommer gärna ut till er mottagning och pratar om försäkringsmedicin!
Vi skräddarsyr naturligtvis upplägget efter era önskemål men det går också bra att boka något av våra alternativ nedan:

1. Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Vi går igenom vad försäkringsmedicin är och vad vården, Försäkringskassan och patienten har för ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen. Vi berättar om rehabiliteringskedjan och sjukskrivningsstatistik, vanliga begrepp inom sjukförsäkringen och vad som händer vid avslag på ansökan om sjukpenning.

2. Tidsåtgång: cirka 2 timmar

Samma genomgång som ovan och därefter falldiskussioner med olika försäkringsmedicinska utmaningar. Det är också möjligt att hela arbetsgruppen tar del av grundpresentationen men att bara vissa professioner deltar i falldiskussionerna.

 

UTBILDNINGAR VÅREN 2023

17 mars Workshop för enhetschefer och det försäkringsmedicinska teamet kl 9-12

Kunskapsteamet för Försäkringsmedicin välkomnar till en halvdag för enhetschefer, läkare, rehabkoordinatorer och annan vårdpersonal som är involverad i det försäkringsmedicinska arbetet på mottagningen.  

Under dagen presenterar vi grunderna i Försäkringskassans regelverk och informerar om Rehabstödet och dess funktioner. Vi ger förslag på rutiner för arbetet med sjukskrivna patienter samt utbyter tankar och erfarenheter med varandra om det försäkringsmedicinska arbetet inom psykiatrin.  

Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6, sal 90.

Anmäl dig här.

 

12 maj Grundutbildning försäkringsmedicin för läkare i psykiatrin

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en digital grundutbildning om Försäkringsmedicin för läkare inom psykiatrin den 12 maj kl 9:00 - 12:00. Under dagen avhandlar vi frågor som berör sjukförsäkringen och sjukintyget, psykiatrisk rehabilitering samt arbetet med sjukskrivning inom psykiatrin.

Kursen ges digitalt

Anmäl dig här.


Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se