Kunskapsteam i försäkringsmedicin

Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal inom psykiatri i Stockholm har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteamet i försäkringsmedicin på Centrum för Psykiatriforskning vill bidra till detta.

Vi är ett kunskapsteam  bestående av psykolog, arbetsterapeut, rehabkoordinator, specialist i psykiatri och specialist i försäkringsmedicin. Vår verksamhet är finansierad av Hälso och Sjukvårdsförvaltningen (HSF). Utbildningarna vi arrangerar är således kostnadsfria för medarbetare inom SLSO VO-psykiatri samt för medarbetare inom privata psykiatriska kliniker som har avtal med HSF.

Vi vill

  • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Bidra till att läkare upplever ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
  • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi arbetar med

  • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
  • “Verksamhetsbesök” på den plats som önskas utifrån olika verksamheters behov.
  • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer inom psykiatri.
  • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
  • Ingår i forskarnätverk.
  • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
  • Utvärderar egen verksamhet.

 

Utbildningar 2020

Vårens kurser

17 januari- Försäkringsmedicin för psykiatripersonal (alla yrkesgrupper)
6 februari- Fördjupningsseminarium för läkare
20 februari- Seminarium för rehabkoordinatorer
27 februari- Försäkringsmedicin för psykiatripersonal (alla yrkeskategorier) i Norrtälje
18 mars - (Inställd) Uppföljning: Workshop om försäkringsmedicin för enhetschefer
2 april - (Inställd) Seminarium om försäkringsmedicin för utlandsutbildade läkare
23 april - (Inställd) Heldag för Rehabkoordinatorer om försäkringsmedicin (i samarbete med APC)

Höstens kurser (under planering)

Seminarium om försäkringsmedicin för utlandsutbildade läkare
Läkare, grund- eller fortsättningsseminarium
Ett seminarium för psykiatripersonal
Ett seminarium för enhetschefer
Heldagsutbildning tillsammans med APC för Rehabkoordinatorer
Två halvdagarns workshop för rehabkoordinatorer
Ev handledning för rehabkoordinatorer