Kunskapsteam i försäkringsmedicin

Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal inom psykiatri i Stockholm har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteamet i försäkringsmedicin på Centrum för Psykiatriforskning vill bidra till detta.

Vi är ett kunskapsteam i Försäkringsmedicin på Centrum för psykiatriforskning (CPF) bestående av psykolog, arbetsterapeut, kurator, rehabkoordinator, psykiatriker och forskare i försäkringsmedicin. Vår verksamhet är finansierad av Hälso och Sjukvårdsförvaltningen (HSF). Utbildningarna vi arrangerar är således kostnadsfria för medarbetare inom SLSO verksamhetsområde psykiatri samt för medarbetare inom privata psykiatriska kliniker som har avtal med HSF.

Försäkringsmedicin som kunskapsområde kombinerar de två disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Vi vill bidra till att all vårdpersonal inom psykiatrin i Stockholm har god kunskap inom området.

Vi vill

  • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Bidra till att läkare upplever ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
  • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi arbetar med

  • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
  • “Verksamhetsbesök” på den plats som önskas utifrån olika verksamheters behov.
  • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer inom psykiatri.
  • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
  • Ingår i forskarnätverk.
  • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
  • Utvärderar egen verksamhet.

Vi kommer gärna ut till er mottagning och pratar om försäkringsmedicin!
Vi skräddarsyr naturligtvis upplägget efter era önskemål men det går också bra att boka något av våra alternativ nedan:

1. Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Vi går igenom vad försäkringsmedicin är och vad vården, Försäkringskassan och patienten har för ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen. Vi berättar om rehabiliteringskedjan och sjukskrivningsstatistik, vanliga begrepp inom sjukförsäkringen och vad som händer vid avslag på ansökan om sjukpenning.

2. Tidsåtgång: cirka 2 timmar

Samma genomgång som ovan och därefter falldiskussioner med olika försäkringsmedicinska utmaningar. Det är också möjligt att hela arbetsgruppen tar del av grundpresentationen men att bara vissa professioner deltar i falldiskussionerna.

 

KOMMMANDE UTBILDNINGAR OCH AKTIVITETER 

14 december Konferens: Försäkringsmedicin - en del av vård och behandling

OBS!!! FULLSATT I FÖRTID. Mejla ronny.mattsson@ki.se om du önskar vara reserv.

Vi välkomnar dig inom vården som i din roll arbetar med försäkringsmedicinska frågor. Du är exempelvis chef på en vårdenhet, läkare med särskilt uppdrag inom försäkringsmedicin, sjukskrivande läkare eller rehabkoordinator. 

Dagen kommer att innehålla föreläsningar och diskussioner om vårdens behov och utmaningar, information om aktuella kunskapsstöd, riktlinjer, utbildningsaktiviteter och goda exempel från olika verksamheter.

Mer information och anmälan till Konferens: Försäkringsmedicin - en del av vård och behandling

 

Genomförda utbildningar 2023

16 november Fortbildningsdag för psykiatriker

13 oktober Workshop för enhetschefer och det försäkringsmedicinska teamet

1 september Grundutbildning i försäkringsmedicin för psykiatripersonal

12 maj Grundutbildning försäkringsmedicin för läkare i psykiatrin

17 mars Workshop för enhetschefer och det försäkringsmedicinska teamet 

 

 

Vid frågor kring utbildningar eller anmälan kontakta utbildningsadministratör Ronny Mattsson, ronny.mattsson@ki.se