Kunskapsteam i försäkringsmedicin

Arbetet med sjukskrivningar är komplext och upplevs av många som problematiskt. Det är därför av betydelse att all vårdpersonal inom psykiatri i Stockholm har god kunskap i försäkringsmedicin. Det är också viktigt med samverkan mellan patient, vårdgivare och externa aktörer. Kunskapsteamet i försäkringsmedicin på Centrum för Psykiatriforskning vill bidra till detta.

Vi är ett kunskapsteam  bestående av psykolog, arbetsterapeut, rehabkoordinator, specialist i psykiatri och specialist i försäkringsmedicin. Vår verksamhet är finansierad av Hälso och Sjukvårdsförvaltningen (HSF). Utbildningarna vi arrangerar är således kostnadsfria för medarbetare inom SLSO VO-psykiatri samt för medarbetare inom privata psykiatriska kliniker som har avtal med HSF.

Vi vill

  • Bidra till att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Bidra till att läkare upplever ökad kompetens i mötet med patienten när sjukskrivning kan vara aktuellt.
  • Bidra till att stärka koordineringsfunktionen och öka samverkan mellan olika aktörer under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Vi arbetar med

  • Utformar och arrangerar fortbildningsaktiviteter i form av föreläsning, seminarium eller workshop som är både uniprofessionella och interprofessionella.
  • “Verksamhetsbesök” på den plats som önskas utifrån olika verksamheters behov.
  • Erbjuder seminarium och nätverksträffar för rehabkoordinatorer inom psykiatri.
  • Deltar i konferenser, arbetsgrupper och nätverk nationellt, regionalt och lokalt.
  • Ingår i forskarnätverk.
  • Uppdaterar oss kontinuerligt om forskning, utveckling och förändringar inom kunskapsområdet.
  • Utvärderar egen verksamhet.

Vi kommer gärna ut till er mottagning och pratar om försäkringsmedicin!
Vi skräddarsyr naturligtvis upplägget efter era önskemål men det går också bra att boka något av våra alternativ nedan:

1. Tidsåtgång: cirka 45 minuter.

Vi går igenom vad försäkringsmedicin är och vad vården, Försäkringskassan och patienten har för ansvarsområden i sjukskrivningsprocessen. Vi berättar om rehabiliteringskedjan och sjukskrivningsstatistik, vanliga begrepp inom sjukförsäkringen och vad som händer vid avslag på ansökan om sjukpenning.

2. Tidsåtgång: cirka 2 timmar

Samma genomgång som ovan och därefter falldiskussioner med olika försäkringsmedicinska utmaningar. Det är också möjligt att hela arbetsgruppen tar del av grundpresentationen men att bara vissa professioner deltar i falldiskussionerna.

 

Höstens kurser 2020

17/9 13.15-15.00, Digital nätverksträff Rehabkoordinatorer

1/10 kl. 9-12 , Digital utbildning för utlandsutbildade läkare 

5/10 kl. 9.30-11.30 Handledning för Rehabkoordinatorer

8/10 kl. 9-11, Digital utbildning för utlandsutbildade läkare 

23/10, Digital utbildning för Arbetsterapeuter  

19/11, Digital grundutbildning för läkare 

20/11, Digital grundutbildning för läkare 

12/11 kl. 13.00-14.30, Digital nätverksträff Rehabkoordinatorer  

30/11 kl. 9.30-11.30, Handledning för Rehabkoordinatorer

Endags ST-läkarutbildning i Försäkringsmedicin (under planering)