Årsrapport 2023

2023 uppgick CPF:s samlade omsättning till drygt 400 miljoner kronor. En betydande del av denna omsättning utgjordes av externa forskningsmedel sökta i konkurrens. Läs om vår aktivitet under 2023 i årsrapporten.

Till årsrapporten