Alkoholforskare prisas

Systembolagets Juniora pris 2024 tilldelades Stina Ingesson Hammarberg för sin forskning om behandling av alkoholberoende. Det Juniora Priset är på 50 000 kr och pristagaren utses av en extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.

Stina Ingesson Hammarberg är legitimerad psykolog och disputerade 2023. Hennes forskning handlar om psykologiska metoder för att behandla alkoholproblem, specifikt för att uppnå kontrollerat drickande. Hon har gjort den första randomiserade kontrollerade studien i Sverige mellan KBT och motivationshöjande behandling för personer som vill uppnå måttlig alkoholkonsumtion, och visat att behandlingsmålet kontrollerat drickande är ett möjligt alternativ för att minska ohälsan och dödligheten till följd av alkohol. Dessutom har hennes arbete med en långtidsuppföljning och en hälsoekonomisk utvärdering av dessa behandlingsmetoder ökat förutsättningarna för implementering inom vården.

Priset betyder mycket för mig. Det är en viktig uppmuntran till att fortsätta med forskningen. Att få denna bekräftelse är också ett bevis på att inte bara mitt men hela forskargruppens arbete för att tillgängliggöra behandlingsmetoder för personer med alkoholproblem är betydelsefullt. Säger Stina Ingesson Hammarberg.

imagep6w08.png

Foto: Tomas Enqvist, Progress Media Lab

Framöver ska Stina Ingesson Hammarberg fortsätta med en studie om kontrollerat drickande och hur en vit månad kan bidra till patienternas upplevelse av att klara att minska sin alkoholkonsumtion. Hon arbetar också på ett projekt om integrerad behandling för vuxna med ätstörningar och samtidigt alkoholproblem som förhoppningsvis kan förbättra patienternas prognos i båda tillstånden.