Utlysning för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd fördelar varje år 10 miljoner kronor till forskning som bidrar till ökad kunskap inom alkoholforskningsfältet. Forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador prioriteras. Sista ansökningsdag är 15 september 2024

Fria forskningsmedel


6 miljoner kronor utlyses för fria projektmedel till forskning inom tre områden:

  • Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.
  • Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.
  • Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Fokusområden


2 miljoner kronor utlyses inom av Systembolaget identifierade fokus-områden:

  • Sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar.
  • Anskaffning av alkohol och tillgångsbegränsande åtgärder.

Ansökan

Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Sista ansökningsdag är 15 september 2024.

Läs mer och ansök på can.se

Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.