Aktuell forskarskola i psykiatri 2021-2023

Möt studenterna i den KI/SLL forskarskolan i psykiatri


forskarstudenter_20220219_MS029.jpg
Ej på bilden: Elin Holmén och Nathaniel Hildago