Publika seminarier

Centrum för psykiatriforskning arrangerar återkommande kostnadsfria seminarier för vårdpersonal och andra intresserade. Här nedan kan du ta del av inspelade tidigare seminarier. Följ oss på facebook för att inte missa kommande evenemang.

Dags att tänka om kring utmattningssyndrom: Kan svår trötthet ses som en transdiagnostisk symtomdimension?

Dags att tänka om kring utmattningssyndrom?

Efterinspelat seminarium om utmattningssyndrom. I september 2023 anordnade Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Region Stockholm, ett välbesökt seminarium på temat utmattningssyndrom och svår trötthet (fagitue) vid olika medicinska tillstånd. Samtalet leddes av professor Christian Rück, psykiatriker och forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning. Elin Lindsäter, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet samt vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral presenterade en översikt över diagnosen utmattningssyndrom. Professor Hans Knoop från Amsterdam University Medical Centers sammanfattade forskning om fatigue som transdiagnostiskt symtom samt presenterade resultat från olika behandlingsstudier av bland annat post-covid 19 och ME/CFS. Seminariet hölls på engelska.

Davey Ereksons uppskattade föreläsning om Responsive therapy går att se i efterhand. Föreläsningen har undertiteln ”A quick guide to routine outcome monitoring and feedback informed treatment.” och handlar om att bedöma hur en behandling går medan den pågår.

Föreläsare är Davey Erekson, Ph.D, en erfaren kliniker och forskare inom psykoterapiområdet, som har arbetat med att monitorera utfall i behandling och att samla ”practice-based evidence” under 15 års tid. Han är Associate Clinical Professor och Assistant Director of Research and Technology at Brigham Young University och har varit gästforskare och lärare vid Kompetenscentrum för psykoterapi

Craig J Bryan - Rethinking suicide

Se inspelningen av Craig J Bryans välbesökta föreläsning
"Rethinking suicide".

Craig J Bryan är psykolog och professor vid Ohio State University. I boken "Rethinking Suicide" från 2022 presenterar Bryan ett alternativt perspektiv på suicidprevention som ifrågasätter antaganden som är allmänt accepterade inom psykiatrin globalt.

 

Webbinarium om gener och suicid - Niamh Mullins

Se en inspelning från webbinariet ”Can genetics predict suicide?” om forskning på geners roll för suicid. Föreläsaren Niamh Mullins är biträdande professor i psykiatrisk genomik vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Vid webbinarium diskuterade Niamh Mullins och panelen genetikens roll för suicid, vad detta betyder och de insikter genetisk forskning kan erbjuda. Samtalet leddes av John Wallert, leg psykolog och post doc i Christian Rücks forskargrupp och panelen bestod Hilary Coon professor i psykiatri vid University of Utah och Manne Sjöstrand psykiatriker och etikforskare vid Karolinska Institutet.

 

Suicide Webinar - Seena Fazel

Fyra svenskar dör av suicid varje dag. Vården gör stora ansträngningar att identifiera personer i riskzonen men hur väl kan vi förutsäga suicid?

Se inspelningen av ett digitalt samtal med Seena Fazel som är professor vid Oxford University och ledande forskare inom riskbedömning av suicid.

Moderator var professor Christian Rück och panelen bestod av Lina Martinsson, överläkare och verksamhetschef, Karin Schultz generalsekreterare för MIND och Rickard Bracken generalsekreterare för Suizide Zero.

Webbinarium om depression

Se ett inspelat digitalt samtal om depression och nya behandlingar

Moderator för seminariet var Diana Pascal psykiatriker och med. dr. Deltagare var Johan Lundberg, professor och specialist i psykiatri, Sigrid Salomonson leg. Psykolog och med. dr, Mikael tiger, docent, specialist i psykiatri och överläkare, Anna Ökvist, med. dr och neurovetenskaplig sakkunnig på hjärnfonden

Centrum för psykiatriforskning på facebook.