Stockholm Psychiatry Lectures

Centrum för psykiatriforskning arrangerar återkommande kostnadsfria seminarier för vårdpersonal och andra intresserade. Här nedan kan du ta del av inspelade tidigare seminarier.

The Ethics of Suicid

Margaret Pabst Battin är professor i filosofi och adjungerad professor i internmedicin vid avdelningen för medicinsk etik på University of Utah. Hon är internationellt erkänd för sitt arbete inom bioetik och diskussionen kring frågor relaterade till suicid och dödshjälp. Föredraget har titeln ”The Ethics of Suicide”.

 

The Evolution of Suicide

C. A. Soper, PhD, är evolutionspsykolog. Han har examen från University of Cambridge och University of London och skrev sin avhandling med titeln ”Towards Solving the Evolutionary Puzzle of Suicide”. Den här föreläsningen behandlar frågan om hur självmord kan existera i ett evolutionärt perspektiv.

 

Why do men die by suicide?

Suicid hos män är ett folkhälsoproblem. Under seminarium från november 2023 utforskade Susanna Bennett resultat från en ny metaanalys av 20 års forskning om suicid hos män. Sambandet mellan kulturella normer för maskulinitet och risk för suicid hos män diskuterades också. Samtalet var mycket uppskattat av många av åhörarna. 

"Why do men die by suicide?” Susanna Bennett

 

Dags att tänka om kring utmattningssyndrom: Kan svår trötthet ses som en transdiagnostisk symtomdimension?

Efterinspelat seminarium om utmattningssyndrom. I september 2023 anordnade Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet och Region Stockholm, ett välbesökt seminarium på temat utmattningssyndrom och svår trötthet (fagitue) vid olika medicinska tillstånd. Samtalet leddes av professor Christian Rück, psykiatriker och forskargruppsledare vid Centrum för psykiatriforskning. Elin Lindsäter, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet samt vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral presenterade en översikt över diagnosen utmattningssyndrom. Professor Hans Knoop från Amsterdam University Medical Centers sammanfattade forskning om fatigue som transdiagnostiskt symtom samt presenterade resultat från olika behandlingsstudier av bland annat post-covid 19 och ME/CFS. Hans Knoops presentation är inte med i efterinspelningen av rättighetsskäl. Seminariet hölls på engelska.

Dags att tänka om kring utmattningssyndrom?

 

Responsive therapy

Davey Ereksons uppskattade föreläsning om Responsive therapy går att se i efterhand. Föreläsningen har undertiteln ”A quick guide to routine outcome monitoring and feedback informed treatment.” och handlar om att bedöma hur en behandling går medan den pågår.

Föreläsare är Davey Erekson, Ph.D, en erfaren kliniker och forskare inom psykoterapiområdet, som har arbetat med att monitorera utfall i behandling och att samla ”practice-based evidence” under 15 års tid. Han är Associate Clinical Professor och Assistant Director of Research and Technology at Brigham Young University och har varit gästforskare och lärare vid Kompetenscentrum för psykoterapi.

 

Rethinking suicide

Se inspelningen av Craig J Bryans välbesökta föreläsning
"Rethinking suicide". Craig J Bryan är psykolog och professor vid Ohio State University. I boken "Rethinking Suicide" från 2022 presenterar Bryan ett alternativt perspektiv på suicidprevention som ifrågasätter antaganden som är allmänt accepterade inom psykiatrin globalt.

Craig J Bryan - Rethinking suicide

 

Can genetics predict suicide?

Se en inspelning från webbinariet ”Can genetics predict suicide?” om forskning på geners roll för suicid. Föreläsaren Niamh Mullins är biträdande professor i psykiatrisk genomik vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Vid webbinarium diskuterade Niamh Mullins och panelen genetikens roll för suicid, vad detta betyder och de insikter genetisk forskning kan erbjuda. Samtalet leddes av John Wallert, leg psykolog och post doc i Christian Rücks forskargrupp och panelen bestod Hilary Coon professor i psykiatri vid University of Utah och Manne Sjöstrand psykiatriker och etikforskare vid Karolinska Institutet.

Webbinarium om gener och suicid - Niamh Mullins

 

Can we really predict suicide?

Fyra svenskar dör av suicid varje dag. Vården gör stora ansträngningar att identifiera personer i riskzonen men hur väl kan vi förutsäga suicid?

Se inspelningen av ett digitalt samtal med Seena Fazel som är professor vid Oxford University och ledande forskare inom riskbedömning av suicid.

Moderator var professor Christian Rück och panelen bestod av Lina Martinsson, överläkare och verksamhetschef, Karin Schultz generalsekreterare för MIND och Rickard Bracken generalsekreterare för Suizide Zero.

Suicide Webinar - Seena Fazel

 

Depression och nya behandlingar

Se ett inspelat digitalt samtal om depression och nya behandlingar. Moderator för seminariet var Diana Pascal psykiatriker och med. dr. Deltagare var Johan Lundberg, professor och specialist i psykiatri, Sigrid Salomonson leg. Psykolog och med. dr, Mikael tiger, docent, specialist i psykiatri och överläkare, Anna Ökvist, med. dr och neurovetenskaplig sakkunnig på hjärnfonden

Webbinarium om depression

 

Följ oss på facebook för att inte missa kommande evenemang. Centrum för psykiatriforskning på facebook.

Via Youtube-kanalen Stockholm Psychiatry Lectures finns över tio år av föreläsningar med internationella experter tillgängliga.