Stipendium till Jenny Karlsson

Doktorand Jenny Karlsson har tilldelats Astrid Janzons stipendium på 75 000 kronor för sitt projekt om implementering av Safewards i psykiatrisk heldygnsvård.

Jenny Karlsson är doktorand anknuten till CPF hon är också specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och adjunkt på Röda Korsets Högskola, handledare är Anna Björkdahl forskare och specialistsjuksköterska vid CPF och Psykiatri Södra Stockholm.

Juryns motivering lyder: 
Safewards är en modell som proaktivt syftar till att minska risken för hot, våld och tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård genom att främja delaktighet och samarbete mellan patienter och personal. Internationella studier har visat lovande resultat med avseende på minskning av våld och tvång och förbättrad maktbalansen i vårdmiljön. Modellen implementeras nu i Sverige och i Jenny Karlssons projekt studeras modellen inverkan på hot, våld och tvångsåtgärder både med kvalitativ och kvantitativ ansats.

Projektets tydliga fokus att utvärdera och skapa evidens kring en ny modell för att förbättra omvårdnaden av de sårbara personer som behöver vård inom psykiatrisk slutenvård ligger väl i linje med Astrid Janzons gärning.

Mer om Astrid Janzons stiftelse:

https://liu.se/forskning/astrid-janzon-symposium/astrid-janzons-stiftelse