Utlysning av projektmedel för forskning i nätverkssjukvården

Region Stockholm utlyser projektmedel för Forskning i Nätverkssjukvården 2025. Syftet med utlysningen är att främja forskningen i nätverkssjukvården och framför allt inom primärvård och prehospital vård.

Utlysningen, som avser projektmedel, uppgår preliminärt till 6,7 miljoner kronor för år 2025 och ytterligare upp till 3,3 miljoner kronor är reserverade för 2026 - 2027. Medel kan sökas med upp till 750 000 kronor per projekt och år i upp till tre år.

Sista ansökningsdag är 4 april 2024 klockan 16.00.

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2025. För år två och tre gäller att projektet rekommenderas anslag.

Ansökan görs i Region Stockholms ansökningssystem Researchweb