Utlysning av kliniska forskartjänster för 2025

Region Stockholm och Karolinska institutets forskningsråd utlyser medel för stöd till olika typer av forskningstjänster; forskar-ST, klinisk postdoktor, klinisk postdoktor i vårdvetenskap, kliniska forskare och högre kliniska forskare. Ansökningsperioden startar den 1 februari 2024 och sista ansökningsdag är den 14 mars 2024 kl. 16.00


I grunden finns det regionala ALF-avtalet mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet. Syftet med utlysningen är att säkerställa återväxten av internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskare och tillgång till forskningstid för forskningsaktiva, kliniskt verksamma medarbetare. Med klinisk forskning avses forskning som förutsätter hälso- och sjukvårdens struktur och resurser samt har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad ohälsa.

Vem kan söka?
Alla yrkeskategorier inom hälso-, sjuk- och tandvården kan söka. Personer med grundutbildning inom områden som arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped, röntgensjuksköterska, socionom/kurator, sjuksköterska eller tandhygienist kan söka till klinisk postdoktor i vårdvetenskap.

Sökande ska ha en tillsvidareanställning inom Region Stockholm eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.

Läs mer om de specifika kriterierna för varje tjänst nedan:

Du som söker forskar-ST

 • ska ha en anställning som ST-läkare inom Region Stockholm eller vårdenhet i Region Stockholm med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.
 • får ha utfört högst 42 godkända ST-månader (inkluderar all genomförd ST).
 • ska vara registrerad doktorand vid Karolinska Institutet men inte ha genomfört halvtidskontroll, vid ansökningstillfället.

Du som söker klinisk postdoktor

 • är kliniskt verksam, det vill säga är aktiv i patientnära verksamhet och har direkt patientvårdande uppgifter. Om du inte har en klinisk anställning när ansökan lämnas in ska anställningen tillträdas senast den 1 maj 2024.
 • är nydisputerad, har avlagt doktorsexamen efter den 31 januari 2021 och senast 31 december 2023. Om doktorsexamen är äldre finns det särskilda skäl för att kunna avräkna tid.

Du som söker klinisk postdoktor i vårdvetenskap

 • har en grundutbildning som antingen arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, logoped, röntgensjuksköterska, socionom/kurator, sjuksköterska eller tandhygienist.
 • är kliniskt verksam, det vill säga är aktiv i patientnära verksamhet och har direkt patientvårdande uppgifter. Om du inte har en klinisk anställning när ansökan lämnas in ska anställningen tillträdas senast den 1 maj 2024.
 • är nydisputerad, har avlagt doktorsexamen efter den 1 januari 2021 och senast 31 december 2023. Om doktorsexamen är äldre finns det särskilda skäl för att kunna avräkna tid.
 • ska vara anknuten till forskargrupp vid Karolinska Institutet.
 • får inte inneha en anställning som lektor, adjungerad lektor, professor eller adjungerad professor när tjänsten tillträds (1 januari 2025) 

Du som söker klinisk forskare:

 • är kliniskt verksam, det vill säga är aktiv i patientnära verksamhet och har direkt patientvårdande uppgifter. Om du inte har en klinisk anställning när ansökan lämnas in ska anställningen tillträdas senast den 1 maj 2024.
 • ska ha avlagt doktorsexamen efter den 31 januari 2017 och senast den 31 januari 2021. Om doktorsexamen är äldre finns det särskilda skäl för att kunna avräkna tid.
 • får inte inneha en anställning som lektor, adjungerad lektor, professor eller adjungerad professor när tjänsten tillträds (1 januari 2025).


Du som söker högre klinisk forskare:

 • är kliniskt verksam, det vill säga är aktiv i patientnära verksamhet och har direkt patientvårdande uppgifter och har en tillsvidareanställning på minst 80 procent inom Region Stockholm eller vårdenhet i Stockholms län med annat huvudmannaskap som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.
 • har avlagt doktorsexamen före den 1 februari 2017.
 • får inte inneha en anställning som lektor, adjungerad lektor, professor eller adjungerad professor när tjänsten tillträds (1 januari 2025).


Läs mer om utlysningens anvisningar, Kommande utlysningar: Kliniska forskartjänster ... (researchweb.org) och gör din ansökan i Region Stockholms ansökningsportal: Region Stockholm | Region Stockholm (researchweb.org)