Tidig diagnos av bipolär sjukdom kan minska behovet av slutenvård

En ny studie från Centrum för psykiatriforskning visar att diagnosen bipolär sjukdom ofta fördröjs hos tonåringar med depression jämfört med vuxna. Fördröjd diagnos försenar korrekt behandling och hantering, vilket ökar risken för förlängt lidande och självmord. Studien, som är publicerad i JAMA Psychiatry, visar även att ungdomar och vuxna spenderar mindre tid i psykiatrisk slutenvård och använde mindre antidepressiva läkemedel efter att bipolär diagnos ställts.

Många med bipolär sjukdom debuterar med depressionssjukdom och det tar ofta många år innan de får rätt diagnos och behandling. Adrian Desai Boström och kollegor har i en tidigare studie i JAMA Psychiatry observerat att bipolär sjukdom kan vara under-diagnostiserat bland svenska tonåringar, och att svenska regioner med högre diagnostal har färre bekräftade självmordstal bland tonårspojkar. Därför ville forskarna undersöka om vuxna med förstagångsinsjuknande i depression, som senare diagnostiserats med bipolär sjukdom, har en högre sannolikhet att få bipolärdiagnos tidigt, jämfört med en jämförbar grupp individer med förstagångsinsjuknande i depression i tonår.

Fördröjd diagnos trots fler vårdtillfällen

Studien analyserade omfattande data från Stockholm mellan 1997 och 2013, och inkluderade endast deltagare som hade fått en bipolärdiagnos senast 2018. Resultaten visar att svenska ungdomar med förstagångsdepression som senare diagnostiseras med bipolär sjukdom är mindre än hälften så sannolika att få en bipolärdiagnos tidigt jämfört med vuxna. För att resultaten inte skulle påverkas av neurobiologiska skillnader, och med utgångspunkt i neurobiologisk forskning som visar att hjärnans utveckling fortsätter till 25 års ålder, jämfördes tonåringar även med personer i åldern 18–21 år. Resultaten var dock desamma.

Forskarna observerade också att tonårsgruppen hade fler registrerade besök i psykiatrin jämfört med vuxengruppen, vilket indikerar att den fördröjda diagnosen för tonåringar inte beror på brist på vårdtillfällen. Artikelförfattarna föreslår att diagnosfördröjningen som observerats hos tonåringar kan vara kopplad till det byte av vårdklinik som sker när patienter fyller 18 år och överflyttas ifrån barn- och ungdomspsykiatri (BUP) till vuxenpsykiatri. Detta stödjs av observationen att en överväldigande majoritet av ungdomarna får sin senare bipolära diagnos inom vuxenpsykiatrin.

Vår studie understryker behovet av att förbättra diagnostiska processer inom BUP avseende bipolär sjukdom för att tidigare identifiera och erbjuda adekvat evidensbaserad behandling till berörda ungdomar, säger Adrian Desai Boström, läkare på BUP och postdoktor i Johan Lundbergs forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Minskad användning av antidepressiva läkemedel

För att förstå om patienterna gynnades av bipolärdiagnosen studerade forskarna hur mycket tid patienterna spenderade i psykiatrisk slutenvård före och efter diagnosen. Forskarna observerade att diagnosen medförde en markant minskning av psykiatrisk slutenvård för både ungdomar och vuxna. Detta sammanföll i båda grupperna med en minskning i användningen av bland annat antidepressiva läkemedel, men ingen signifikant förändring i användningen av litium eller andra stämningsstabiliserande läkemedel.

– En särskilt betydande aspekt av våra resultat är den kraftiga minskningen av slutenvård efter diagnos av bipolär sjukdom, vilket återspeglar påtaglig patientnytta hos både ungdomar och vuxna. Denna minskning av slutenvård efter bipolärdiagnos sammanföll med en tydlig minskning av användningen av antidepressiva läkemedel som studier signalerat kan öka affektiv instabilitet hos patienter med bipolär sjukdom, medan användningen av litium förblev oförändrad, säger Johan Lundberg, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri och adjungerad professor i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Forskarna menar att resultaten understryker vikten av tidig och korrekt diagnos av bipolär sjukdom hos både ungdomar och vuxna, särskilt i slutenvårdsmiljöer. De menar också att resultaten ger nya ledtrådar om viktiga insikter för att skräddarsy farmakologiska strategier hos patienter med förstagångsdepression som riskerar att övergå till bipolär sjukdom.

Publikation

“Adolescent and Adult Transitions from MDD to BD: A Population-Wide Propensity-Score Matched Analysis”, Adrian E. Desai Boström, Thomas Cars, Clara Hellner, Johan Lundberg. JAMA Psychiatry, online 29 maj 2024, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2024.1133.

https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2024.1133