Utlysning av medel för spelforskning

Svenska Spels oberoende Forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer. Sista ansökningsdag är 30 april 2024

Ur utlysningstexten: "Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år."

Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Mer om utlysningen på can.se