Postdoktormånader 2024 - 2025

Centrum för psykiatriforskning stöder postdoktorer via ett bidrag för fyra månaders arbete per år, i två år. Efter expertgranskning och förberedelse i FoU-gruppen Psykiatri, tilldelas Moa Pontén, Kristina Aspvall och Adrian Desai Boström stödet för 2024 - 2025.

Kristina Aspvall är psykolog och postdoktor i David Mataix-Cols forskargrupp. Målet med Kristinas forskningsprojekt är att utveckla och utvärdera ett digitalt föräldraprogram för att förebygga tvångssyndrom hos barn, samt att utvärdera internetförmedlad behandling för tvångssyndrom hos barn och ungdomar som har autism.

Adrian Desai Boström, är läkare och postdoktor i Johan Lundbergs forskargrupp. Adrians forskningsprojekt syftar till att kartlägga förloppet av depression och bipolär sjukdom bland svenska tonåringar, vilket är avgörande för utvecklingen av rationell klinisk praxis och potentiellt kan förbättra behandlingsutfall. Projektet omfattar även en behandlingsstudie riktad mot ungdomar med anorexia nervosa och samsjuklig depression, för att undersöka om avancerade behandlingsmetoder för depression som tillägg till ordinarie vård kan bidra till bättre utfall i en utsatt patientgrupp.

Moa Pontén är psykolog och postdoktor i Johan Bjurebergs forskargrupp. Moa är postdoktor i Safety-projektet som syftar till att jämföra två behandlingsmetoder vid suicidalt beteende hos ungdomar. Hon planerar även att utveckla tester som mäter smärtkänslighet hos ungdomar för att se dess koppling till självskada och suicidalt beteende.