Psykiatrisk behandling mot upprepad våldsbrottslighet hos tidigare dömda

Upprepad våldsbrottslighet hos tidigare dömda kan förebyggas med effektiv psykiatrisk behandling. Det visar en studie publicerad i den internationella tidskriften JAMA.

Läs mer:

http://ki.se/nyheter/psykiatrisk-behandling-mot-upprepad-valdsbrottslighet-hos-tidigare-domda