Vill förhindra psykisk ohälsa bland barn

Ungdomshälsan i Växjö har påbörjat ett nytt sätt att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Publicerad: 2016-01-16

Genom att satsa på föräldrarna ska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar nu begränsas. Föräldrarna träffas i grupp för att utbyta erfarenheter och få mera kunskap.