Vi välkomnar ett ökat engagemang från näringslivet kring psykisk ohälsa framöver

Unga måste erbjudas ett bra stöd tidigt, skriver Anders Åkesson (MP), regionråd, Mats Paulsson, vice ordförande för Medicon Village och Conny Allaskog, föreningen Shedo.

Publicerad: 2016-01-14

Kunskapen om självskadebeteende är relativt liten och de som arbetar i vården behöver lära sig mer. Genom samarbete mellan det offentliga, näringslivet och patient- och anhörigorganisationer kan en utvecklad och förbättrad vård för personer med självskadebeteende uppnås.