Vegetarisk kost blir huvudalternativ på Norra Stockholms psykiatri

Den 4 april införs vegetarisk kost som huvudalternativ inom heldygnsvården på Norra Stockholms psykiatri. 

Publicerad: 2016-03-31

– Fördelarna med vegetarisk kost är flera, det är ju en åtgärd där vi faktiskt kan göra konkret skillnad till exempel miljömässigt. Sedan är det en enkel insats som också skapar ökad jämlikhet utifrån mångas olika kostvanor, säger Göran Rydén, verksamhetschef på Norra Stockholms psykiatri.