Välbesökt om framtidens psykiatri

Armita Golkar modererade den välbesökta föreläsningen ”The future of Psychiatry” i Aula Medica den 20 mars. Föreläsningen ingick i serien Stockholm Psychiatry Lectures, som nu är inne på tionde året. Knappt 400 besökare samlades för att lyssna på tre föredragshållare och en posterutställning med över 70 vetenskapliga affischer.

KI:s president Ole-Petter Ottersen pratade om hur psykisk ohälsa ökar och att vi i Sverige och Stockholm har unika möjligheter beforska ämnet och ta fram ny kunskap för bättre hälsa för alla. Han lyfte också att finansiärer måste ha ett starkt engagemang för psykisk hälsa.


Nitya Jayaram-Lindstöm och Joshua Gordon

Centrum för psykiatriforsknings Nitya Jayaram-Lindström gjorde en historisk tillbakablick och berättade att CPF startades för att förbättra FoUU inom psykiatri. Hon lyfte också några exempel på hur forskning kommer patienterna till del. Ett sådant var internet-KBT som ska implementeras nationellt under 2019.

Dagens huvudtalare var Joshua Gordon chef för National Institute of Mental Health (NIMH), världens största finansiär av psykiatrisk forskning. Gordon berättade om sin egen och sina kollegors forskning för att bemöta bördan som psykisk ohälsa innebär för individ och samhälle. Han pratar hellre om diskriminering än om stigma och menar att patientorganisationer och vårdgivare tillsammans måste kämpa mot diskrimineringen. Andra utmaningar som Gordon lyfte var att läkemedel inte fungerar tillräckligt bra och att det inte finns några tydliga biomarkörer för psykisk ohälsa.

Föreläsningarna filmades inte, men många tidigare föreläsningar är tillgängliga på Stockholm Psychiatry Lectures populära Youtube-kanal. På facebooksidan finns information om kommande föreläsningar.