Tydligt ledarskap viktigt för den psykiska hälsan vid omorganisationer

Stora omorganisationer kan tära på både chefer och medarbetares krafter och bidra till dåligt psykiskt mående och långtidssjukskrivningar. 

Publicerad: 2016-01-12

Men det finns organisatoriska vägar till bättre psykisk hälsa för alla inblandade i en stor organisationsförändring, visar en studie som undersökt faktorerna bakom lyckade omorganisationer inom kommunal förvaltning.