Tullverkets beslagsstatistik 2015

Under 2015 tog Tullverket 2 531 960 tabletter dopningsmedel i beslag. Det är mer än 19 gånger mer än vad som beslagtogs under 2014 (125 828 tabletter).

Publicerad: 2016-02-22

Antalet narkotikabeslag ligger på ungefär samma nivå som 2014, men mängden beslagtagen narkotika har minskat. Den huvudsakliga förklaringen till det är en betydande minskning av smugglingen av färsk kat.