Trycket på psykatrin ökar

Allt fler unga söker vård för psykiatriska tillstånd i Stockholms län. En ny studie visar att antalet unga som sökt sig till den specialiserade psykatrin har ökat med 40 procent på mindre än tio år. Framförallt är det bland unga kvinnor som ökningen skett.

Publicerad: 2016-01-29

Det är diagnoserna depression och ångest som ökar mest i Stockholm, tillsammans med ADHD och autismspektrumtillstånd. Fler än var tionde 13-17-åring och var tionde 18-24-åring hade kontakt med psykiatrin 2014 – en ökning med 40 procent sedan 2006.