Tobias Lundgren blir sektionschef för Vårdutveckling

Tjänsten är nyinrättad och innebär att i samverkan inom CPF och med psykiatrins medarbetare bidra i arbetet med vårdutvecklande insatser som innefattar utbildning, kvalitetssäkring, implementering av vårdinnehåll och forskning till gagn för psykiatrisk verksamhet. Tobias tillträde under mars.

- Jag ser fram emot att leda sektionen som ger klinisk kunskap som är användbar i vardagen på klinikerna. Samtidigt ser jag fram emot att kunna bidra till att CPF och sektionen för vårdutveckling så att det fortsätter att utvecklas som arbetsplats för såväl kliniker som forskare. Alltså en sektion som både förvaltar och utvecklar kunskap till gagn för vården, säger Tobias Lundgren.

Tobias har disputerat på utveckling av psykologisk behandling för personer som lider av epilepsi, han är också legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Tobias kommer närmast från rollen som enhetschef vid kompetenscentrum för psykoterapi.

- Tobias breda kompetensnivå kommer att bidra till utvecklingen på detta viktiga område inom CPF och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom, säger verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström.