Tidiga insatser krävs för barn med svåra uppväxtförhållanden

Tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och ett hänsynstagande till både familjens och individens behov. Det är några av nyckelfaktorerna när det gäller att erbjuda ett bra och effektivt stöd till barn under svåra uppväxtförhållanden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2016-06-09

Vart femte till sjätte barn i Sverige beräknas växa upp i familjer där det finns problem med missbruk eller psykisk ohälsa. Ungefär vart tionde barn beräknas ha upplevt våld i familjen. Allvarliga problem i familjen under uppväxten behöver inte betyda att barnen får egna problem senare i livet, men risken för att de själva ska utveckla psykisk eller fysisk ohälsa i framtiden är förhöjd, och svåra uppväxtförhållanden kan ha en negativ påverkan på barnens skolresultat.