”Ta vinster från alkohol och hjälp utsatta barn”

Familjer där en eller båda föräldrarna har ett allvarligt missbruk är en av de farligaste miljöerna för ett barn i dag...

Publicerad: 2016-07-01

Barn som lever i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol ­eller droger är en av samhällets stora riskgrupper för psykisk ohälsa och eget missbruk. Konsekvenserna för barnen är välkända, och trots det saknas det resurser till insatser för barn och unga i missbruksfamiljer. Ersta diakoni föreslår därför att 1 procent av statens intäkter av alkoholförsäljning ska gå till stöd och hjälp till de barnen.