Svårt få vård för självskadebeteende

Sedan september 2015 har regionen inga avtal med några behandlingshem för självskadebeteende. 2018 ska självskadevården vara fullt utbyggd. Till dess riskerar patienter att hamna i kläm. 

Publicerad: 2016-03-21

I många år har patienter med självskadebeteende kunnat få plats på behandlingshem genom regionens valfrihetsbudget. Men sedan den sista september 2015 har regionen inga avtal med behandlingshem. I många år har Västra Götaland använt region Skånes tre upphandlade behandlingshem, men när deras avtal löpte ut stod även den västsvenska regionen utan.