Svårt att nå barn till psykiskt sjuk förälder

Nackas mottagning för familjer vill nå fler barn, vars föräldrar lider av psykisk ohälsa eller missbruksproblem. Det är en till stora delar osynlig grupp i dag.

Publicerad: 2016-01-26

I februari ska de starta nya samtalsgrupper för en grupp barn och unga som ofta inte syns: Barn med en förälder som lider av psykisk ohälsa, missbruk, eller som har föräldrar som går igenom en konfliktfylld separation.

– Barn till föräldrar som separerar är de som vi har lättast att nå, men missbruk i en familj eller psykisk ohälsa är på ett helt annat sätt tabu att prata om. Det är ofta förknippat med skuld och skam, så de barnen syns ofta inte, säger Tanja Zyto.