Svårare bipolär sjukdom kopplad till misshandel under barndomen

Patienter som utsatts för misshandel – fysisk, psykisk eller sexuell – alternativt neglekt i barndomen (före 18 års ålder) och som senare i livet drabbas av bipolär sjukdom har ofta en mer allvarlig sjukdomsprogression än  bipolära patienter som inte utsatts för detta. Det visar en metaanalys gjord av forskare i Storbritannien som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry.

Publicerad: 2016-02-25

Författarna har sammanställt data från 30 olika studier, och resultatet visar flera intressanta samband med viktiga kliniska implikationer. Däribland att patienter som utsatts för misshandel i barndomen insjuknar i bipolaritet flera år tidigare än dem som inte utsatts för misshandel.