Vi söker en ny studierektor för forskarskolan

Karolinska Institutet arrangerar tillsammans med Stockholms läns landsting en lokal forskarskola med inriktning mot psykiatri för kliniker. Under förutsättning att de formella besluten fattas kommer nästa forskarskola påbörjas september 2017 och utlysning sker under vårterminen 2017. Läs mer under "Lediga Tjänster"