Stress bakom fler sjukskrivningar

Antalet sjukskrivningar har ökat kraftigt på fem år. Uppgången är särskilt stor för psykiatriska diagnoser som beror på svår stress.

Publicerad: 2016-06-09

Antalet påbörjade sjukskrivningar som var längre än två veckor var 98.000 fler i fjol jämfört med 2010. I nästan sex av tio fall kan uppgången förklaras av en bakomliggande psykiatrisk diagnos, enligt en kartläggning som Försäkringskassan har gjort.