Sök till forskarskolan

Forskarskolan i klinisk psykiatri vänder sig till doktorander. Sökande som redan är doktorand bör inte ha passerat halvtidskontroll. Den sökande ska vara kliniskt verksam inom Region Stockholm och ha en verksamhetstillhörighet genom tillsvidareanställning, ST-block eller annan anställning som varar under forskarskoletiden. Sista anmälningsdag är 9 mars 2021.

Karolinska Institutet (KI) erbjuder i samarbete med Region Stockholm en forskarskola med inriktning mot klinisk psykiatri för personer verksamma inom Region Stockholms verksamhetsområde. Syftet är att ge kliniskt aktiva doktorander inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar, och ge en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.

 

Läs mer och anmäl dig på ki.se